Dette melder kirken.no.

Bergen kirkelige fellesråd (BKF) ble miljøfyrtårnsertifisert i 2021, og lager hvert år en klimarapport for å beholde sertifiseringen.  

- I forbindelse med årets rapport har vi sett noen år tilbake, og ser at vi i perioden 2016-2022 har redusert klimafotavtrykket med 25%. I 2016 hadde vi allerede jobbet med reduksjon i noen år, men har ikke gode nok data fra årene før til å lage fullstendige statistikker, forklarer Tveit. 

Storforbruker av energi 

Det er energi, og i hovedsak oppvarming, som er den største utslippsposten i klimaregnskapet til BKF.  

- Med 34 kirkebygg - de fleste gamle og dårlig isolert, 28 gravplasser, flere kapell og ett krematorium sier det seg selv at vi trenger mye energi. Da er det viktig at forbruket er lavest mulig og med mest mulig rent utslipp, sier Tveit.  

Fortsetter klimaarbeidet fremover 

Flere tiltak, samt et målrettet arbeid, har ført til en reduksjon i klimagassutslippene til Kirken i Bergen. En stor forbedring var for eksempel at den siste oljeoppvarmingen ble fjernet fra kirkene i 2018, da oljefyren i Solheim kirke ble erstattet med bergvarme. 

- I årene fremover vil vi fortsette arbeidet, gjennom en rekke ulike tiltak. Akkurat nå monteres det solceller på taket av Eidsvåg kirke, og Landås kirke ble stengt denne uken for å starte montering av bergvarme, sier kirkebyggsjefen. En del kirker vil også få montert luft-luft varmepumper, som gir god energibesparelse.

Innfører sortering av boss 

 Restavfall er en betydelig del av klimafotavtrykket, og nå jobbes det med å innføre effektiv sortering av boss. 

Å være et miljøfyrtårn medfører at BKF skal ha et sterkt fokus på miljø, klima og energiforbruk. Sertifiseringen må fornyes hvert tredje år.