EU’s RoHS-direktiv gjør at de tradisjonelle lysstoff- og kompaktlysrørene fases ut i løpet av 2023. Utfasing av lysstoffrør har vært planlagt siden 2011, men vært unnlatt direktivet som følge av mangel på gode miljøvennlige og energieffektive alternativer, meldes i en pressemelding.

Armaturene som kan å gå i svart, står for allmennbelysningen i veldig mange yrkesbygg over hele landet. Allerede 25. februar i år ble det forbudt å produsere og importere kompakt- og longlife lysstoffrør i og til Europa. Neste og siste utfasing skjer 25. august 2023. Når lagrene er tomme etter 25. august er kompaktlysrør og lysstoffrør i prinsippet historie. Dette er lyskilder som har vært på markedet i mange tiår, som jevnlig må byttes ut. Denne tidkrevende utskiftingen av lyskilder har tradisjonelt vært en del av et vedlikeholdsbudsjett.

Så hva skal eiendomsbesittere gjøre når disse lyskildene er en saga blått, og det ikke er investeringsbudsjett å ta av til større oppgraderinger av lysanlegg? Og hvem skal ta kostandene forbundet med oppgradering til LED rundt i kommunene?

Det å konvertere fra tradisjonelle lyskilder til LED har lenge vært et av de enkleste og rimeligste alternativene for energieffektivisering. Med overgang fra lysstoffrør til LED begrenser vi også spredningen av en miljøversting, nemlig kvikksølv. Alle lysstoffrør og kompaktlysrør har et belegg på innsiden av glasset som inneholder kvikksølv. Ettersom LED konvertering er såpass kostnadsbesparende, klima- og miljøvennlig, finnes det i dag ingen gode argumenter for å ikke gjøre konverteringen vi nå blir nødt til å gjøre.

Den enkleste løsningen er konvertere tradisjonelle lysstoffrør til LED rør, men den enkleste løsningen er ofte ikke den beste løsningen. I de fleste tilfeller er dette en hasteløsning som vil gi veldig begrenset energibesparing hvor man risikerer å få et dårligere lys, og i verste konsekvens kan denne løsningen ved feil montering utgjøre en reell brann- og kortslutningsfare.

- Ved oppgradering til LED bør alltid en lysberegning ligge til grunn for å sikre god og riktig belysning og best mulig energibesparing. Tenk langsiktig og bruk bransjens leverandører og rådgivere for å finne den optimale løsningen for ditt bygg i dag og for årene som kommer,  sier Ida Thorendahl, daglig leder i Lyskultur.

En samlet elektro- og lysbransje, oppfordrer eiendomsbesitterene og spesielt kommuner rundt i landet til å umiddelbart legge en god og fremtidsrettet plan for utskifting til nye og effektive LED-armaturer. Ved å samtidig investere i et godt styringssystem kan strømkostanden på lys reduseres med opptil 80%. Med dagens strømpriser vil slike investeringer nedbetales på rekordtid, gjerne i løpet av 1-3 år.

- Styringssystemer og sensorer har i senere år blitt langt mer fleksible og lettere tilgjengelig. På alle nye lysanlegg bør dette være en standard. Styringssystem og automatikk kan bidra til å redusere energiforbruket på lys med opptil 20-30 %, og vil samtidig øke levetiden på lysanlegget betraktelig. Elektro- og lysbransjen hjelper både med å planlegge for og installere disse løsningene,  sier Frank Jaegtnes, adm.dir Elektroforeningen, EFO

- Vi oppfordrer også myndighetene til å komme på banen for å gjøre disse investeringene mulige. Ettersom nettopp investering er den største og eneste utfordringen, som vi ser det, må det politisk vilje til, sier han.

Det må tilbys finansieringsløsninger, gjerne gjennom Enova, som vil gjøre det mulig for kommunene og andre eiendomsbesittere i Norge til å ta gode og fremtidsrettede valg som sparer energi og øker levestandarden til mange tusen elever, eldre og arbeidstakere.

- Våre medlemmer står klare til å ta et massivt løft i kommunene. Dette er en vinn-vinn-situasjon; spare energi og bli kvitt giftige miljøgifter, sier Ove Guttormsen, direktør i Nelfo.

Ny og riktig belysning vil skåne miljøet og klimaet, ha positive biologiske effekter på oss mennesker, og som forskning viser vil det også øke produktiviteten og trivselen på arbeidsplasser og skoler. Elektro- og belysningsbransjen har løsninger, kapasitet og ikke minst kompetanse til å bistå eiendomsbesittere i hele prosessen med overgang til LED. Det trengs også politisk vilje for å sikre at vi bygger for fremtiden med lavt energiforbruk og god og riktig belysning på skoler, idrettsanlegg, eldrehjem og offentlige kontorer.