Dette melder Norges idrettsforbund.

Tre idrettskretser gikk sammen for å søke midler med et mål om å få ned energiforbruket på idrettsanlegg. Det utløste 10 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til idrettsanlegg som ønsker å rehabilitere sin belysning til led-lys med styringssystem. 

2022 var året hvor energiprisene gikk til himmels

Norges idrettsforbund anslo i høst at 2500 idrettslag har problemer med å betale strømregningene med dagens prisnivå. Historier om stenging av idrettsanlegg har versert over hele landet.

I en felles uttalelse fra de tre organisasjonssjefene oppfordrer de idrettslag og kommuner til å søke. - Nå er det ekstremt høye strømpriser. Det tærer virkelig på idrettslagenes økonomi, og dette skjer samtidig som kommuneøkonomien også preges av kutt. Vi er utrolig stolte av prosjektet Grønt lys for idretten. Dette er bra for miljøet. Og det er bra for lommeboken. I tillegg gjør det hverdagen for idrettslag litt enklere.

- Sparebankstiftelsen DNB har nå satt av ti millioner kroner til at man rundt omkring i kommuner på Østlandet skal kunne bytte ut gamle halogen-lysanlegg som sluker mye strøm, koster mye penger og ofte ikke lar seg reparere. Dette gir bedre kvalitet for brukerne og bidraget fra oss skal gå inn i en finansieringsmodell der også idrettslag og kommuner kommer til å få forhåpentligvis en enklere vei til å realisere flere og bedre anlegg, forteller Steinar Sætre i Sparebankstiftelsen DNB.

 

Foto norges idrettsforbund.jpg

Fra venstre: Tina Thorsen (org.sjef Innlandet idrettskrets) Kathinka Mohn (org.sjef Viken ik) Sondre Fjelldalen (org.sjef Vestfold og Telemark ik) Foto: Norges idrettsforbund

 

Idretten går foran i det grønne skiftet

Grønt lys for idretten har som mål å få ned energiforbruket i idretten i Telemark og Vestfold, Innlandet og Viken. Måten vi skal gjøre det på er å støtte prosjekter som ønsker om å legge til LED-belysning med styringssystem. Idrettsanlegg som er søknadsberettiget er anlegg som er utendørs som skal legge om til LED-belysning med styringssystem.

Sarpsborg fotballklubb skiftet til LED-belysning i august 2021. Daglig leder, May-Britt Grønsholt forteller at det å bytte ut var nødvendig og viktig. - Jeg vil absolutt anbefale å gå over til LED-lys for alle fotballklubber. Det er ekstremt mye bedre lys å trene i og være i aktivitet i. Bare styringssystemet gjør hverdagen så mye enklere. Det var jo et strømsparetiltak, pluss at vi hadde veldig dårlig banelys. Vi er superfornøyde, forteller hun.

Og vi snakker om store besparelser. De tre kretsene anslår at for en ellever-fotballbane vil innsparingen være i størrelsesorden 30.000 kWh.

Kommunal garanti og forskuttering av spillemidler blir belønnet

Alle som er berettiget til å få spillemidler kan søke. Kommuner kan også søke. Dette prosjektet retter seg mot utendørs idrettsanlegg som har behov for å skifte til LED-lys. Prosjektet støtter faktiske kostnader til nye lysarmaturer, styringssystem og selve installasjonsjobben.

Beløpet det kan søkes om avhenger av om kommunen praktiserer kommunal lånegaranti og/eller forskuttering av spillemidler. Dette er samarbeidsavtaler som idrettsrådet og kommunen har blitt enige om. Det må foreligge en skriftlig avtale mellom idrettsrådet og kommunen for at det skal hensyntas.

Les mer om prosjektet «Grønt lys» her.