Sælen kirke er en av to kirker i Fyllingsdalen i Bergen. Den ble bygget i 2001, og er på 1 550 m2.

– I utgangspunktet er det ikke utført noen energiberegninger av det totale varmebehovet til oppvarming, ventilasjon og tappevann i Sælen kirke, men den beste indikatoren er strømforbruket i bygget. De siste tre årene har det i snitt ligget på cirka 307 000 kWh i året, sier prosjektleder Jan-Håvar Hansen i Akasia.

Han antar at så mye som 80 prosent av dette går med til oppvarming av varmtvann og oppholdsrom og at berederen utgjør 10 000 kWh i året. – Det vil si at cirka 235 000 kWh går til oppvarming, sier Hansen.

Effekten på varmepumpen som er installert, er på 30 kW, og det er boret fire energibrønner. Det er beregnet en SCOP på 3. 

– Vi regner med å redusere strømforbruket med cirka 125 000 kWh per år, sier kirkebyggsjef Arne Tveit.
 

På overtakelsen av anlegget var det både representanter fra leverandøren Vestrheim, fra prosjektavdelingen i Akasia som har ledet prosjektet, fra driftsavdelingen i Akasia som vil drifte anlegget, og fra Bergen kirkelige fellesråd som er offisiell byggherre i prosjektet. Personene på bildet fra venstre: Tor Kvalheim, prosjektutvikler, Chr. M. Vestrheim AS; Jan Erik Namtvedt, serviceleder varmepumper,  Chr. M. Vestrheim AS; Nils Petter Løkken, rørlegger, Chr. M. Vestrheim AS;  Vidar Toft, rørlegger, Chr. M. Vestrheim AS; Jan-Håvar Hansen, prosjektleder, Akasia kirke og gravplass AS; Bjarte Husa, driftsoperatør byggdrift, Akasia kirke og gravplass AS; Arne Tveit, kirkebyggsjef, Bergen kirkelige fellesråd og Roger Sæle, elektroinstallatør/avd.leder, Akasia kirke og gravplass AS. Foto: Bergen kirkelige fellesråd


– Væsken som blir pumpet opp fra grunnen, har en temperatur på 6,8 grader. Når den sendes tilbake er temperaturen 2,3 grader. Energien som er hentet fra væsken, er varmekilde til varmepumpen som distribuerer varme via gulvarme, radiatorer og ventilasjonsanlegg. Temperaturen ut fra varmepumpen er på 36,7 grader, sier Tveit.

– Varmepumpeanlegget er i utgangspunktet ment å kunne levere varme under normale vinterforhold, og så skal det suppleres med varme fra elkjelen når det er nødvendig, sier Hansen.

– Men, slik situasjonen er nå, så går varmepumpeanlegget på full effekt uten at vi klarer å få opp temperaturen tilstrekkelig. Den går bare opp til 15-16 grader. Og når ventilasjonen står og blåser kald luft samtidig, så har vi en utfordring, sier Hansen. – Levererandøren er satt på saken, så vi regner med at vi får løst det. Det kan virke som om anlegget er underdimensjonert.

I Sælen kirke er det aktiviteter av forskjellig art, som babysang, konfirmasjonsundervisning og andre arrangementer. – Kirken står tom i korte perioder, men til vanlig er kirken i bruk mer eller mindre daglig, sier Hansen.

– Planen er å senke temperaturen når det ikke er folk til stede. Er det mindre grupper, så samler vi personene i et rom, hvor vi skur opp temperaturen akkurat i det rommet, sier Hansen. I kirkerommet senkes temperaturen når det ikke er i bruk.

– Vi ser at i utgangspunktet er effekten på varmepumpeanlegget så bra at vi har planlagt tilsvarende anlegg også i andre kirker. Dette er en del av vår bærekraftstrategi, men det er selvfølgelig også en motivasjonsfaktor at vi sparer penger på dette, sier Hansen.

Bergen kirkelige fellesråd jobber med enøk i flere kirker. I Slettebakken pågår det eksempelvis etterisolering av taket i menighetssalene. Nye Sædalen kirke skal ha både bergvarme og solceller.

–  I planene for 2023 ligger det an til at det blir installert bergvarme i Landås og solceller i Eidsvåg og Fridalen kirker. I tillegg planlegges det en del luft–luft-varmepumper i ulike kirker, sier Arne Tveit.