Dette melder Novap.

Budsjettforliket med SV resulterte i 750 millioner kroner i ekstra bevilgning til Enova. Minst 100 millioner skal i år gå til energioppgradering av kommunale boliger. 

- Det vil på sikt gi mindre energiforbruk og lavere strømregninger for beboerne, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide i en pressemelding.

Klar i løpet av januar

Klima- og miljødepartementet har inngått en tilleggsavtale med Enova om hvordan foretaket skal forvalte den økte bevilgningen på 750 millioner kroner. Hvordan støtteordningene til kommunale boliger skal utformes, er opp til Enova og faglige vurderinger foretaket gjør.

- Enova vil ferdigstille detaljene rundt ordningen i løpet av januar, melder departementet. 

«Moden teknologi»  

Samtidig slår avtalen fast at energitiltakene i kommunale boliger skal skje ved bruk av moden teknologi. 

- Ettersom Enovas aktivitet skal rettes mot senfase teknologiutvikling og tidlig markedsintroduksjon og Enova ikke skal ha et mandat knyttet til omfordeling, vil regjeringen vurdere aktuelle løsninger for å videreføre ordningen utenfor Enova, presiserer departementet i avtalen.