Dette melder ES Energy Save.

Større grunnkapasitet på enhetssiden gir kostnadsfordeler i prosjekter hvor det kreves høy totalkapasitet. Energy Saves nye enhet dobler den maksimale systemeffekten fra 720 kW til 1,4 MW. Samtidig er kontrollsystemet utvidet, noe som gjør det mulig å håndtere 16 enheter i et standardisert system.

- Denne teknologien gjør oss i stand til å levere en mye etterspurt kombinasjon av høy effekt og temperatur selv ved lave utetemperaturer. Vår nye enhet gjør oss mer konkurransedyktige på eksisterende eiendommer med eldre, ofte fossilfyrte, kjeler som må skiftes ut, da disse eiendommenes distribusjonssystemer ofte er dimensjonert for høyere effekter og temperaturer, sier Fredrik Sävenstrand, administrerende direktør i ES Energy Save Holding AB.

Overgang til elektrifiserte, fossilfrie energisystemer i EU

Den nye enheten gir store muligheter i det europeiske markedet. EU står foran en transformasjon av eksisterende eiendomsportefølje gjennom en ønsket overgang fra naturgass og kull til elektrifiserte, fossilfrie energisystemer.

90 kW-enheten er utviklet sammen med Energy Saves utviklings- og produksjonspartnere, og er basert på såkalt EVI-teknologi i kombinasjon med turtallsstyrte kompressorer. EVI-teknologien løser det som tidligere var akilleshælen til luft/vann-varmepumpene; at effekten avtar når det blir kaldere ute. EVI-teknologi sikrer nesten samme effekt og maksimal vanntemperatur selv ved utetemperaturer under -15 grader. Dette styrker også ytterligere konkurranseevnen mot bergvarme.

- Sammen med våre partnere innen smarte energisystemer bidrar vi til en raskere overgang til et fossilfritt samfunn. Varmepumpeteknologien gjør det mulig å administrere den grønne strømmen som skapes, og styrbarheten gir den fleksibiliteten som strømnettene vil kreve for ikke å bli overbelastet, sier Fredrik Sävenstrand.

Lansering gjennom selskapets europeiske distribusjonsnettverk

Enhetene lanseres gjennom Energy Saves eksisterende distribusjonsnettverk for salg via det europeiske installatørnettverket og vil bli brukt i både konvensjonelle plassbygde varmepumpesystemer og integrert i selskapets prefabrikkerte Plug-in Moduler.