Fortum Oslo Varme er Norges største fjernvarmeaktør og prises til rundt 20 milliarder kroner. Selskapet leverer miljøvennlig fjernvarme og strøm til næringsbygg og boliger i hele Oslo, og sørger for varme og varmt vann til mer enn 200 000 mennesker. Etter transaksjonen blir Hafslund Eco majoritetseier med 60 prosents eierskap, mens Infranode og HitecVision vil ha betydelige minoritetsposisjoner på 20 prosent hver, melder Hafslund Eco.

- Gjennom avtalen øker vi vår årlige energiproduksjon med nær 2 TWh og sikrer eierskap til samfunnskritisk infrastruktur som leverer viktige tjenester for innbyggerne i Oslo. Fjernvarme har operative og eiermessige synergier mot vannkraft og opererer i det samme kraftmarkedet, her har Hafslund Eco mye kompetanse å bidra med som eier, sier Martin S. Lundby, visekonsernsjef og konserndirektør for vekst og investeringer i Hafslund Eco.

Jon Vatnaland, senior partner i HitecVision, kommenterer: - Vi ser frem til å være en del av videre utvikling og vekst i Fortum Oslo Varme. Når Oslo skal bli enda grønnere vil videre investeringer i fjernvarme og kjøling være viktige elementer, i tillegg ser vi karbonfangst som en viktig teknologi og mulighet. Her skal vi bruke vår lange erfaring i å bidra med risikokapital og entreprenørskap i partnerskap med industrien.

- Infranode har en lang investeringshorisont på 25 år, og et særlig fokus på bærekraftige infrastrukturinvesteringer. Vår rolle i denne transaksjonen er å være en ansvarsfull og god partner som kan bidra med erfaring fra fjernvarmesektoren. Vi har høy tillit til våre partnere og ønsker en ambisiøs satsing innen fjernvarme og kjøling, til det beste for kommunen og Oslos innbyggere, sier Erik Botnevik, landsjef for Norge i Infranode.

Viktig klimaløsning for Oslo

Partnerskapet har et klart mål om å realisere prosjektet for karbonfangst på Klemetsrud. Energigjenvinningsanlegget står for rundt 14 prosent av Oslos samlede utslipp. Realisering av CCS vil derfor være et viktig bidrag til at Oslo kommune når sine ambisiøse klimamål om å redusere utslippene med 95 prosent innen 2030

- Hafslund Eco ser på CCS som en viktig satsing for å lykkes med visjonen om en fornybar og fullelektrisk fremtid og vi vil gjøre det som er mulig for å sikre en vellykket implementering av karbonfangst ved Klemetsrudanlegget. Et prosjekt som vil fjerne Oslos største utslippspunkt og redusere utslippet av CO2 med 400 000 tonn årlig i Oslo, sier Lundby.

Hafslund Eco er Norges nest største kraftprodusent og er 100 prosent eid av Oslo kommune. Som en del av transaksjonen vil Oslo kommune overføre sin 50 prosents eierandel i Fortum Oslo Varme til Hafslund Eco. Transaksjonen er besluttet av de involverte selskapene, og må nå også godkjennes av Bystyret i Oslo og av Konkurransetilsynet før den kan gjennomføres.