Dette melder Enova.

- Barents Blue vil kunne bli et flaggskipprosjekt som har stor betydning for Norge og Europa. Prosjektet skal demonstrere at ny energieffektiv teknologi for ammoniakkproduksjon med tilhørende karbonfangst kan gjøre lavutslippsammoniakk konkurransedyktig, sier adm. direktør i Enova Nils Kristian Nakstad.

Med i IPCEI Hydrogen

Det er Horisont Energi, Equinor og Vår Energi som gjennom et planlagt fellesforetak vil bygge det første storskala industrielle lavutslippsammoniakkproduksjonsanlegget i Europa. Dette er såkalt blå ammoniakk som er produsert fra naturgass, men med CO?-håndtering.

Prosjektet er ett av de to første norske prosjekt som får status som IPCEI Hydrogen-prosjekt. Det vil demonstrere nye teknologier tilpasset storskala lavutslippsammoniakkproduksjon, samt gi kunnskap om sikkerhet og drift av et slikt anlegg.

Banebrytende prosjekt

Barents Blue skal benytte nye teknologier som er optimaliserte for en energieffektiv ammoniakkproduksjon med karbonfangst.

- Kjerneteknologiene er ikke tidligere brukt i industriell skala for ammoniakkproduksjon, og vil i seg selv være banebrytende. Dette er særlig med tanke på den reduserte energibruken i konseptet samt den høye karbonfangstraten, sier Nakstad.

Gjør lavutslippsammoniakk tilgjengelig

Den globale ammoniakkproduksjonen var på 187 millioner tonn i 2019. Om lag 95 prosent av verdens ammoniakk produseres fra fossilt drivstoff uten karbonfangst, også omtalt som grå ammoniakk. Dette resulterer i store karbonutslipp. Barents Blue vil gjøre ammoniakk produsert med svært lave utslipp kommersielt tilgjengelig som drivstoff til maritim sektor eller råvare i prosessindustrien.

IPCEI Hydrogen

Målsettingen bak IPCEI hydrogen er å bidra til at Europa tar teknologisk lederskap innen hydrogen, å la europeiske selskaper ta ledelsen på de fremvoksende markedene for hydrogen og å bygge et europeisk rammeverk for fremveksten av hydrogen-verdikjeder. Norge sluttet seg til IPCEI Hydrogen i desember 2020 og Enova forvalter den norske deltakelsen.

Enovas støtte til  “Barents Blue Ammonia Plant” må godkjennes av ESA.