Dette melder Carbon Centric.

Mellom 50 000-70 000 tonn CO2 kan hentes ut fra røykgassen årlig og bli til en verdifull ressurs for andre virksomheter. Målsettingen er at anlegget står klart i 2025.

Det vil da rense mer enn 80 prosent av CO2-utslippene fra forbrenningsprosessen. Dette vil gi et fangstvolum som tilsvarer 5-6 tankbiler med flytende CO2, per dag, eller det årlige utslippet til 11 000-15 000 fossilbiler.

Enklere å gjennomføre

Carbon Centric spesialiserer seg på karbonfangstanlegg til små og mellomstore forbrenningslinjer, og vil ta investeringene og ansvaret for å etablere og drifte fangstanlegget.

 Vi er glade for at Eidsiva Bioenergi ønsker å jobbe sammen med oss. Dette er et levende eksempel på at karbonfangst lar seg gjennomføre allerede i dag. Nøkkelen er modulbaserte karbonfangstanlegg med mindre og standardiserte dimensjoner. Det gjør at forbrenningsanlegg kan kutte sine klimagassutslipp på en raskere, rimeligere og tryggere måte, sier Kenneth Juul, CCO, Carbon Centric.

Fra avfall til ressurs

Avfallsforbrenning på Trehørningen er viktig for å håndtere avfall som ikke kan, bør eller skal gjenvinnes. Anlegget står i dag for forsvarlig behandling av restavfallet fra lokale interkommunale selskaper og næringsaktører. Overskuddsvarmen gjenvinnes til fjernvarme som forsyner Hamar by og omegn med fornybar energi, industridamp og strøm. Dette avlaster strømnettet og bidrar til elektrifisering av samfunnet og grobunn for lokalt næringsliv. Trehørningen er derfor allerede et betydelig miljøtiltak for regionen.

 Eidsiva Bioenergi ser frem til samarbeidet med Carbon Centric om karbonfangst hvor CO2 gjøres om til noe nyttig. Her kan vi gi biogen CO2 til bruksmarkedet for å erstatte fossilt CO2, samtidig som vi fjerner utslippet fra anlegget vårt. Dette er et bidrag til sirkulær økonomi som er i tråd med vår strategi. Og når CO2 først er fanget, kan man også se mulighet for fremtidig lagring, sier Marit Storvik, direktør i Eidsiva Bioenergi AS.

Raskere til nullutslipp med bruk

Carbon Centric, med Østfold Energi som største eier, er i ferd med å bygge opp en plattform for karbonfangst og håndtering av CO2. Med realisering av dette prosjektet vil selskapet komme opp i et totalt fangstvolum på 170 000 tonn.

I første omgang skal den resirkulerte gassen gå til bruk, men på sikt vil det være mulig å lagre deler av volumet. I mellomtiden sørger karbonfangst fra bærekraftige kilder for at man får en mer grønn CO2 inn i brukermarkedet, noe som både bidrar til å fortrenge CO2 fra fossile kilder og til etableringen av nye bærekraftige produkter.

 Verden trenger mye karbonfangst både for bruk og for lagring for å nå klimamålene. Ved å fokusere på bruk av CO2 fra bærekraftige kilder kan vi etablere mer fangstkapasitet på kortere tid, uavhengig av lageralternativene, sier Juul.