I samarbeid med Wergeland Group planlegger Georgine Wind AS å bygge en prototype offshore vindturbin på land. Den forventes satt opp på Sløvågen industriområde i Gulen kommune, og vil bli en av verdens kraftigste turbiner i sitt slag. Etter planen skal turbinen stå ferdig i 2025, og testes i en periode på inntil fem år, melder Enova.

I april 2024 ble prosjektet vedtatt av Gulen kommunestyre, og det pågår arbeid med å omregulere området. Endelig konsesjon fra NVE er ventet i løpet av andre halvdel av 2024.

Etter testingen skal turbinen etter planen stå på land og produsere strøm i ytterligere 25 år.

Havvind spiller en viktig rolle

Dette er et viktig skritt mot reduserte kostnader for flytende havvind på lang sikt, ifølge Astrid Lilliestråle, direktør for teknologi og markedsutvikling i Enova.

– Prosjektet får støtte fordi det skal verifisere og demonstrere en mer kostnadseffektiv teknologi enn det som er tilgjengelig i markedet i dag, sier Astrid Lilliestråle.

– Dette prosjektet vil fremskynde norsk havvindsatsing. Skal Norge klare sine langsiktige klimaforpliktelser, må industri og samfunn elektrifiseres, og der spiller havvind en viktig rolle, sier hun.

NVEs siste langsiktige kraftmarkedsanalyse peker på økt strømforbruk i Norge med 56 TWh i 2040, dette er en økning på over 40 prosent sammenlignet med i dag. Havvind er en nøkkel for å møte dette kraftbehovet, ifølge NVE.

– Mye spennende på havvindfeltet

Tildelingen vil bidra til ny og spennende teknologiutvikling for havvind, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap).

 – Regjeringen har styrket Enova med 150 prosent siden vi tiltrådte. Dette bidrar til regjeringens mål om å skape jobber og kutte utslipp, sier han.

Regjeringen ønsker å legge til rette for at flytende havvind skal bli et nytt ben å stå på for norsk leverandørindustri.

– Det skjer mye spennende på havvindfeltet. Viktige deler av satsingen handler om å utvikle teknologien og få ned utbyggingskostnadene, og dette prosjektet kan muligens bidra til begge deler. Det blir spennende å følge utviklingen videre, sier energiminister Terje Aasland (Ap).

– Banebrytende i global sammenheng

Gjennom Enovas støtteprogram «Havvind 2035» får prosjektet en støtte på 331.795.589 kroner.

Når turbinen er i drift vil den ha en effekt på opptil 15,5 MW. Bladene på turbinen er laget med innovativ teknologi, og er derfor lengre enn på dagens turbiner.

– Teknologien som skal testes og demonstreres i prosjektet er banebrytende i global sammenheng, sier Oskar Gärdeman, seniorrådgiver i Enova.

– Prosjektet omfatter innovasjon i flere dimensjoner, hvor den samlede effekten gir et helt nytt kostnadsnivå enn det man har sett tidligere, sier han.

Vil bidra til den norske satsingen

– Vi er takknemlige for støtten fra Enova og ser frem til videre samarbeid for å utvikle prototypen til vår HaliadeX-250 havvindmølle. Støtten fra Enova bidrar til utviklingen av vår neste generasjons offshore vindturbin, sier Niklas Indrevær, salgsdirektør for GE Vernova Offshore Wind i Norden.

Turbinens rotor vil ha en diameter på 250 meter, noe som forventes å bidra betydelig til økt kraftproduksjon.

– Ved å plassere turbinen her i Norge ønsker vi i GE Vernova Offshore Wind å bidra til den norske satsingen på å bli ledende innen havvind, sier Indrevær.

Og legger til:

– Vi vil fortsette å jobbe tett med Enova, lokalsamfunnet, Wergeland Gruppen og alle interessenter for å gjennomføre dette viktige prosjektet på en god og ansvarlig måte.

Georgine Wind AS er et selskap heleid av GE Vernova.

Ny støtteordning

Enova har styrket satsingen på havvind i sine støtteprogrammer. Enova lyste i mai i år ut en ny konkurranse for småskala flytende havvindprosjekter, hvor det er mulig å søke om inntil 2 milliarder kroner i støtte per prosjekt.

Dette støtteprogrammet har søknadsfrist 13. september.

Les mer om Enovas støtteprogram: «Havvind 2035»