Dette sa Fredrik Dahl-Paulsen fra Fortum Oslo Varme da han presenterte innovasjonsprosjektet -Urban energi og elbil- på Fjernvarmedagene Urban Energi den 16. oktober. Dahl-Paulsen og Fortum Oslo Varme vant en konkurranse om det beste innovasjonsprosjektet. De andre deltakerne i konkurransen var Akershus Energi Varme og Tafjord Kraftvarme.

- Temaene i mange borettslag nå er utfasing av oljefyren og installasjon av ladepunkter for elbiler, sa Dahl-Paulsen. - Utfasing av oljefyren er et stort problem som må løses før 1.1. 2020. Det som er interessant med disse utfasingene, er at oljekjelene ofte står sammen med en elkjele, sa Dahl-Paulsen.

Det andre store temaet i borettslagene er etableringen av ladere. – Salget av elbiler i Norge har eksplodert. Vi tror dette vil fortsette å øke, sa Dahl-Paulsen.

Fortum har spurt befolkningen mellom 20 og 60 om de er interessert i å vurdere elbil neste gang de skal kjøpe bil, og 50 prosent svarte at de ville vurdert det.  - Samtidig er hjemmelading helt avgjørende for å kjøpe en elbil. Dette kommer til å komme som en bølge over oss, at alle skal ha elbillading. Og spørsmålet er hvordan vi skal løse dette, sa Dahl-Paulsen.

- Hvis 90 prosent av de som skal ha elbil, skal ha hjemmelading, så blir dette et kjempeproblem, og det er noe vi må løse. I en enebolig, eller et lite borettslag, løser man det med den kapasiteten som er tilgjengelig. Men i store borettslag så betyr det at man må gjøre noe med infrastrukturen på elektrisitet, sa Dahl-Paulsen.

- Det er mange smarte teknologier på gang, men hvis du skal ha hundre elbilladere og alle kommer hjem kl. 16.00, og skal ha fulladet bil morgenen etter kl. 06.00, så vil det medføre store investeringer i effekt, sa Dahl-Paulsen.

Oslo Fortum Varme har kartlagt cirka 250 borettslag som fortsatt har egne fyringsanlegg i Oslo. Disse ligger i nærheten av en fjernvarmeledning, og de kan tilknyttes. De sitter på store effektinnstallasjoner på elektrisitet til oppvarming som kan brukes til elbillading.

 

Juryen i innovasjonskonkurransen på Fjernvarmedagene Urban Energi besto av fra venstre Børge Nilssen Stafne fra Enova, Heikki Eidsvoll Holmås fra Multiconsult og Monica Havskjold fra Erichsen & Horgen. Foto: Tekniske Nyheter

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 31/2018. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!