Dette sier Per Abrahamsson, markeds- og salgssjef i det svenske selskapet SCA i en generell uttalelse om markedsituasjonen. SCA har blant annet ansvaret for salget av pelletsen som produseres på Moelvens pelletsfabrikk på Sokna.

– Det mangler fem til syv millioner tonn pellets på markedet. Hovedgrunnen til det er at alt biobrensel som kommer fra Russland og Hviterussland er svartelistet, sier Abrahamsson.

I Sør-Norge, Sør-Sverige, Danmark og Tyskland er el-prisene meget høye. Det gjør at et stort antall kunder nå vil ha pellets, sier Abrahamsson.

– En innsatsfaktor for å produsere pellets er spon. Biobrensel og dermed sponprisene er også høye, sier Abrahamsson. – Det kommer blant annet av at etterspørselen øker fra fjernvarmeverk.

– Under pandemien ble det solgt saget virke som aldri før. Byggevarehandelen og produsenter rundt om i Europa har store lagere i dag, og salget har gått ned. Med lavere etterspørsel kan det innebære mindre produksjon og dermed mindre sagspon til pelletsproduksjon, sier Abrahamsson.

Fraktkostnadene for å levere spon til pelletsfabrikkene og for å levere pelletsen til kundene har blitt påvirket av økte fraktkostnader.

– Det er en spiral der prisene stiger og tilgjengeligheten er begrenset, sier Abrahamsson.