Dette melder Svebio.

Mindre eksport og økt import

Under 2022 økte importen av pellets til Sverige samtidig som eksporten av pellets fra Sverige minket. Nettoeksporten gikk ned fra 129 000 tonn til 34 000 tonn.

En analyse av SCBs statistikk for eksport av pellets måned for måned under 2022 sammenliknet med 2021 viser at eksporten økte første halvåret 2022, men minket kraftig under andre halvåret.

Alt i alt minket eksporten for hele året med cirka 50 000 tonn som tilsvarer 18 prosent. 

Importen økte med 45 000 tonn tilsvarende 29 prosent, sammenliknet med 2021.

Mengden pellets økte med 9,2 prosent

Effekten av økt produksjon, økt import og minsket eksport førte til at mengden pellets på det svenske markedet økte med 150 000 tonn, tilsvarende 9,2 prosent sammenliknet med 2021. 

Tilførselen av pellets til det svenske markedet i 2022 var 1 775 751 tonn.

Informasjonen baserer seg på tidsskriftet Bioenergis undersøkelse samt SCBs statistikk over import og eksport av pellets.