Dette sier Henrik Kjæreng i Norsk Bio AS. Selskapet leverer byggvarme med pellets som energikilde.

Mange av prosjektene til Norsk Bio er i områder hvor det er dårlig tilgang på elektrisk effekt.

– I store lagerbygg, og i næringsområder litt utenfor bysentrum, er det ofte et problem med elektrisk effekt.  Dette kan være fordi strømleverandøren ikke har lagt infrastrukturen ennå, eller at det er for lite effekt tilgjengelig. Dette fordi det brukes mye mer elektrisk effekt under byggeprosessen enn det som trengs for et ferdig bygg, sier Kjæreng. 

Svært begrenset strømforbruk med pelletsbyggvarme

– Strømforbruket for byggvarme basert på pellets er relatert til sirkulasjonspumper og mateskruer, og er derfor svært begrenset. Det endelige strømforbruket avhenger av hva slags varmefordelingsløsning kunden ønsker, sier Kjæreng. – Vi plasserer ofte viftekonvektorer rundt om i bygget, og disse vil selvsagt også trekke strøm. Jeg antar at vi kan komme opp i 10-15 kW strømeffekt når anlegget går for fullt, inkludert vifter. 

Henrik Kjæreng. Foto: Norsk Bio
Henrik Kjæreng. Foto: Norsk Bio

Regner med høy etterspørsel på grunn av høy strømpris

– Mange av de store veletablerte utleieselskapene bruker biodiesel (HVO) på dieselbrennerene de har. HVO er mye dyrere en pellets. Fast biobrensel blir den desidert rimeligste energikilden slik som markedet er nå, sier Kjæreng. – Vi opplever høy etterspørsel til vinteren som kommer, på grunn av høy pris på strøm og HVO, men har fortsatt noen få anlegg igjen på lager. 

Norsk Bio kan levere systemer både for vannbåren varme og luft–luft. Den vannbårne løsningen er på 500 kW.  Den består av en container i bunnen med kjeler, elektronikk, pumper etc. – Den er som et mobilt nærvarmeanlegg. Vi leverer da fordeling ut fra containeren og inn i bygget, som regel med viftekonvektorer som vi plasserer rundt i bygget, sier Kjæreng. – Vi kan også kjøre termostatstyring på viftene rundt om i bygget. Varmen kan reguleres utifra hvor de holder på å jobbe i bygget. 

På toppen plasserer vi en container som fungerer som en silo, som tar cirka 17 tonn. – Går anleggene på 500 kW på full guffe, tar det 7 til 10 dager å tømme siloen, sier Kjæreng.

Norsk Bio har også mindre luftluft-anlegg, som er på 100 til 150 kW. – Det er vår versjon av det tradisjonelle dieselaggregatet. De bruker vi på fasader og mindre bygg, til herding av støp osv., sier Kjæreng.

Kan ikke ta alle prosjekter

Kjæreng sier at de ikke kan ta alle prosjekter på grunn av riggplass og tilkomst. – Skal man ha innvendig varme i et leilighetsbygg i en bakgård i Oslo sentrum, så er nok byggvarme basert på strøm den beste løsningen, sier han.

 

Norsk_bio-innblåsing-pellets-utleiesenteret.jpg

Innblåsing av pellets. Foto: Utleiesenteret

Håper det blir mer vanlig å bruke grønne energikilder til byggvarme

– Byggebransjen er en tradisjonell bransje. Det er mange som har gått for byggvarme basert på diesel så lenge de har kunnet. Jeg håper at det vi ser nå i vinter, fører til at det blir mer og mer vanlig å bruke grønne alternative varmekilder i byggeprosjekter, sier Kjæreng.

–  Det er ikke så mange som leverer den typen løsning som vi har. Vi synes det hadde vært positivt at flere kunne komme inn på markedet. Med vår løsning med pellets, har vi tråkket opp stien, sier Kjæreng.

Les hele saken i EnergiRapporten nr. 33/22. Du kan bestille abonnement, her!