Financial Times og det tyske forskningsinstituttet Statista publiserte i dag en liste over de europeiske selskapene som har redusert i klimagassutslippene mest i forhold til inntektene i perioden 2014–2019. Mer enn 4 000 selskaper med en omsetning på minst 40 MEUR i 2019, ble undersøkt, melder Citycon.

Citycon er rangert på den øverste fjerdedelen blant alle europeiske selskaper uavhengig av sektor. Ifølge Chief Operating Officer Henrica Ginström, styrker denne rangeringen Citycons forpliktelse om en bærekraftig fremtid.

- Vi er ekstremt glade for å ha blitt valgt ut som en av Europas klimaledere. At vi er med på den øvre delen av listen, er en anerkjennelse av vårt langsiktige arbeid med bærekraft, og oppmuntrer oss til å jobbe videre for å nå vårt mål om klimanøytralitet innen 2030, sier Henrica Ginström.

Citycon har arbeidet med å redusere klimagassutslippene i flere år. I fjor var all strøm som Citycon kjøpte hundre prosent grønn, og selskapet signerte den internasjonale Net Zero Carbon Buildings-forpliktelsen om å bruke bare grønn energi på sine eiendommer innen 2030. Målet om å redusere energiforbruket med 15 prosent per kvadratmeter (fra 2014-nivå) ble også oppnådd i 2020.

Bærekraft er også viktig i alle Citycons utviklingsprosjekter. Pågående utviklingsprosjekter er tilknyttet offentlige transport, mens alle utviklingsprosjekter miljøsertifiseres. 

- Lønnsomhet og bærekraft går hånd i hånd. Energieffektive og miljøsertifiserte bygninger er bygninger av høy kvalitet med lave driftskostnader, sier Henrica Ginström.