Dette melder Byggenæringens Landsforening (BNL).

Undersøkelsen, som er gjennomført blant ordførerne i norske kommuner, viser imidlertid at hele åtte av ti mener at bærekraftige bygg- og anleggsprosjekter bør gis fortrinn som for eksempel prioritert og raskere saksbehandling, lavere boligskatt eller reduserte kommunale søknadsgebyrer. Kun fem prosent av ordførerne bekrefter imidlertid at de har innført slike fortrinn.

 – Det er et paradoks at ordførerne ønsker dette, men nesten ingen har innført det i sin kommune. Nå er det lokalvalgkamp. Vi håper derfor dette blir en viktig sak for mange lokalpolitikere. Det ville gitt økt fart i den grønne omstillingen av Norge, sier adm. direktør Nina Solli i Byggenæringens Landsforening (BNL) i en kommentar til BAAs undersøkelse. BNL er medlem av Bygg Arena Arendal.  

Fortrinn for sertifiserte leverandører  

Undersøkelsen, som ble gjennomført i juni 2023 viser imidlertid at en majoritet (53 prosent) av kommunene gir fortrinn dersom de er sertifisert innen bærekraft. Men kun 18 prosent gir leverandørene alltid fortrinn, og en av fem kommuner gir aldri fortrinn.  

- Miljøsertifisering av både produkter og hele prosjekter hindrer grønnvasking. Flere kommuner bør også gi fortrinn til sertifiserte produkter og prosjekter for å stimulere flest mulig til å strekke seg på miljø. Det er ikke slik at miljøsertifiserte produkter eller prosjekter alltid koster mer. Det er en seiglivet myte. Sammen med Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg og Norsk Eiendom har vi dokumentert at man kan redusere klimagassutslipp fra materialer med minst 20 prosent uten ekstra kostnader, sier Katharina Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse og medlem av Bygg Arena Arendal. 

Økte klimakrav i offentlige anskaffelser 

Regjeringen endret nylig regelverket til offentlige anskaffelser, slik at klima og miljø alltid skal vektes med minst 30 prosent. – Regelendringer, som byggenæringen har etterspurt over flere år er velkomne og vil gjøre at flere kommuner vil gi sertifiserte bærekraftige leverandører og bygg- og anleggsprosjekter fortrinn. Vi håper derfor tallene fra landets kommuner ser veldig annerledes ut neste gang undersøkelsen gjennomføres, avslutter Nina Solli.