Pia Kuusisto, Country Manager Germany, mottok prisen på vegne av Havila Kystruten, og hun mener dette er en betydelig anerkjennelse for selskapet.

- Tyskland er det største cruisemarkedet i Europa – og det nest største i verden. Å motta en så betydelig anerkjennelse for vårt bærekraftsarbeid fra en tysk bransjeorganisasjon er rett og slett fantastisk, sier hun, ifølge en pressemelding fra Havila.

Juryen baserte sin avgjørelse på de konsekvente og langsiktige tiltakene Havila Kystruten setter inn for å sikre mest mulig miljøvennlig skipsfart langs norskekysten. Disse tiltakene er også tydelig gjenkjennelige for samarbeidspartnere og sluttkunder.

Nord-Europa er en av de mest attraktive destinasjonene for tyske passasjerer, med en andel på rundt 40 prosent. Bærekraftaspektet og utsiktene til klimanøytrale cruise blir stadig viktigere. Dette fremgår av de regelmessige undersøkelsene utført av Cruise Lines International Association (CLIA), den globale foreningen for cruisebransjen.

Skal bruke hydrogen

Havila Kystrutens mål er å oppnå klimanøytralitet for flåten innen 2028 og nullutslipp innen 2030. Basert på dagens kunnskap skal hydrogen brukes som et utslippsfritt drivstoffalternativ. Det spesielle med dette er at det ikke kreves nye skip, kun mindre modifikasjoner på eksisterende flåte.

Kun 60 gram matsvinn per person

Havila Kystrutens helhetlige bærekraftkonsept er unikt i bransjen. Den omfatter ikke bare fremdriftsteknologien til skipene, som kan reise gjennom sårbare økosystemer utslippsfritt og lydløst i opptil fire timer. De andre delene av driften er også viktige. Med sitt matkonsept har Havila Kystruten et klart mål om å bidra til reduksjon av matsvinn i bransjen. Målet var å maksimalt kun ha 75 gram matsvinn per person per dag om bord på skipene. I fjerde kvartal 2023 falt resultatet til 60 gram og for hele året til 54 gram.

- Respekt for miljøet og menneskene som bor i Norge og fra naturen er forankret i vårt DNA. Denne prisen er et viktig signal for oss og viser at vi absolutt er på rett spor med vår satsning på bærekraft, sier Lasse A. Vangstein, kommunikasjonsdirektør i Havila Kystruten.