– Vi er svært godt fornøyd med resultatet i årets rapport, som bekrefter det gode arbeidet som gjøres i Akershus Energi Varme, sier Helene Moen som er bærekraftansvarlig i Akershus Energi. – Men dette er absolutt ingen hvilepute, kravene blir stadig strengere og vi må jobbe kontinuerlig internt og i hele verdikjeden for å forbedre oss, sier hun i en pressemelding.

Omfattende måleparametre i GRESB

Formålet med GRESB er å drive frem forbedringer innen bærekraftig praksis hos ulike organisasjoner og selskaper, ved å evaluere og sammenligne data i en rekke bærekraftsaspekter. Dette innebærer både klima- og miljømessige, sosiale og styringsmessige (ESG) faktorer, som selskapenes energiforbruk, ressursforvaltning, klimagassutslipp, mangfold og inkludering, og selskapets styresett.

Generelt oppnådde Akershus Energi Varme imponerende 93 av 100 poeng i årets GRESB-vurdering, noe som representerer en forbedring på 6 poeng sammenlignet med 2022. Dette plasserer selskapet blant de 40 % beste deltakerne i årets GRESB-vurdering. 

Noen hovedpunkter fra vurderingen er:

  • Score på 60/60 i “Ytelseskomponenten” av vurderingen. Dette er den største av de to hovedkomponentene i vurderingen, og det gjenspeiler selskapets evne til å rapportere om vesentlige bærekraftspørsmål samt å sette løpende mål for disse.
  • Vi oppnådde 30/40 poeng i “Ledelseskomponenten” av vurderingen. Dette er den andre av de to hovedkomponentene i vurderingen, og den reflekterer ulike organisatoriske bærekraftsaspekter, inkludert ledelse, retningslinjer, rapportering, risikostyring og samarbeid med interessenter.
  • Sammenlignet med fjoråret forbedret Akershus Energi Varme betydelig sine innsatsområder knyttet til styring av ESG-risikoer (Environmental, Social, Governance). Dette inkluderte evnen til å levere dokumentasjon for vurdering av miljømessige, sosiale og styringsmessige risikoer samt klimarisikoer.

Et lite utsnitt av rapporten viser tydelig hvor Akershus Energi Varme scorer høyt, og hvor det er forbedringsmuligheter. Foto: Akershus Energi Varme

Muligheter til forbedring

– Vi legger ned mye arbeid i GRESB-rapporteringen, forteller Thomas Key Kristiansen, som er rådgiver fornybar energi i Akershus Energi Varme. 

– Arbeidet med rapporteringen viser oss tydelig hvilke områder hvor vi er gode, og hvilke områder vi kan forbedre oss på. Dermed blir dette et godt verktøy for arbeidet vårt innen bærekraft. Framover skal vi jobbe aktivt for å forbedre oss der vi scorer lavt, og videreføre det gode arbeidet innen alle områder, så vi fortsetter å være blant de beste, sier Thomas.