Klima- og miljøministeren mener «Frigg» vil ha reell klimaeffekt. Foto: Aneo.
Klima- og miljøministeren mener «Frigg» vil ha reell klimaeffekt. Foto: Aneo.

Tirsdag avduket klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen den industrielle varmepumpen «Frigg», som er installert i Felleskjøpets fôrfabrikk på Skansen i Trondheim.

– Dette er det grønne skiftet i praksis. Det er slike prosjekter Enova skal være med å støtte for å bidra til innovasjon og omstilling. Her vil vi se en helt reell klimaeffekt, sier Bjelland Eriksen, ifølge en pressemelding fra Aneo.

Den kjempestore varmepumpen som han samtidig satte i gang, skal bidra til å redusere strømforbruket i kraftfôrfabrikken med opptil 75 prosent – og spare 7,5 GWh.

– Felleskjøpets overordnede mål er å halvere våre klimagassutslipp innen 2030. Pilotprosjektet i Trondheim er et unikt og viktig bidrag i dette arbeidet, sier teknisk sjef Vebjørn Nilsen i Felleskjøpet Agri.

Tidlig ute

Mens spillvarmen hittil har forsvunnet ut fabrikkpipa som damp, skal «Frigg» nå gjenvinne det meste, og bruke den igjen og igjen. Varmepumpen skal erstatte dagens dampkjel, og bidrar dermed til å redusere fôrfabrikkens klimaavtrykk vesentlig.

Fabrikken på Skansen, hvor Felleskjøpet har produsert kraftfôr siden 1950-tallet, blir den første i verden som tar i bruk løsningen. Etter pilotperioden vil Felleskjøpet vurdere å ta i bruk teknologien på flere av sine anlegg.

– Varmepumpeteknologien har potensiale til årlig reduksjon på 30 GWh, samtidig som vi bidrar til nullutslipp i produksjonsprosessene våre, sier Vebjørn Nilsen.

30 GWh tilsvarer det årlige strømforbruket til rundt 2000 husstander – eller et lite norsk tettsted.

Klimaløsning

Det nordiske fornybarkonsernet Aneo har sammen med Felleskjøpet utviklet pilotanlegget, som Aneo skal drifte. Totalt er det investert drøyt 40 millioner kroner i løsningen.

– Temperaturen på jorda stiger, vi står midt i en klimakrise, og det er vårt alles ansvar å gjøre noe. Å redusere utslippene og forbruket av energi er noe av det mest fornuftige vi kan gjøre. På Skansen gjør vi begge deler, og det på en lønnsom måte for alle parter, sier konsernsjef Gunnar Hovland i Aneo.

Konsernsjef i Aneo, Gunnar Hovland, innledet om behovet for å ta i bruk lønnsomme løsninger for å sikre nedgang i klimagassutslipp. Foto: Aneo.
Konsernsjef i Aneo, Gunnar Hovland, innledet om behovet for å ta i bruk lønnsomme løsninger for å sikre nedgang i klimagassutslipp. Foto: Aneo.

Starten på et bærekraftig industrieventyr

«Frigg» er Aneos første store varmepumpeprosjekt som er levert til industrien. Flere prosjekter er under utvikling.

– Vi håper og tror disse satsingene er starten på et norsk bærekraftig industrieventyr, som svarer opp regjeringens initiativ til forbud mot fyring med olje og gass i industrien fra 2030, og oppfordringer om gjenbruk av spillvarme og energieffektivisering, sier teknisk sjef Michael Bantle i Aneo Industry.

«Frigg» er valgt som navn på Aneos industrielle varmepumpe. Navnet symboliserer en nordisk kvinne som har en visjonær tilnærming, tar ledelsen og som søker innovative løsninger.

Teknisk sjef i Felleskjøpet Agri, Vebjørn Nilsen, fortalte entusiastisk om teknologien som skal redusere energibruken i kraftfôranlegget. Foto: Aneo.

Enova-støtte

Gjennom støtteprogrammet «Pilotering av ny energi- og klimateknologi» har Enova støttet Aneo med 9,17 millioner kroner til å verifisere ny varmepumpeteknologi og utvikle en forretningsmodell rundt det å ta vare på verdifull spillvarme ved kraftfôrfabrikken i Trondheim.

– Pilotprosjektet selskapene har gått sammen om kan bane veien for andre lignende klima- og energiprosjekter i tradisjonell industriproduksjon. Ikke bare kan erfaringene fra Trondheim overføres til Felleskjøpets egne fabrikker her til lands, høytemperatur varmepumpeteknologi har også et større potensial både nasjonalt og globalt. Vi ser med forventning frem til hvordan resultatene kan skape muligheter som kan bringe oss enda et steg nærmere lavutslippssamfunnet, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova SF.