Dette melder Energy Supply ifølge Dansk Fjernvarme.

- Vi har stort fokus på å integrere ulike fornybare energiteknologier og dermed dra nytte av både sol, biomasse og varmepumper, samt synergier mellom dem på en intelligent måte. Den nye varmepumpen gjør det mulig for oss å gjenvinne energi på to måter, sier administrerende direktør i Brønderslev Forsyning, Thorkil Neergaard, i en pressemelding.

Prosjektet involverer en totalentreprise som består av en 1 MW luft-til-vann varmepumpe med tilhørende rør og varmevekslere, samt integrasjon med fjernvarmeanleggets eksisterende fasiliteter, som inkluderer et 26 929 m2 solvarmeanlegg og to biomassekjeler.

Når biomassekjelene er i drift, genereres det mye spillvarme i kjelrommet. Denne spillvarmen gjenvinnes av en luftkjøler. Deretter konverteres energien fra spillvarmen ved hjelp av en elektrisk varmepumpe, som komprimerer energien til brukbar fjernvarmeenergi ved ønsket fremføringstemperatur.

Når temperaturen i kjelrommet er passende, samles energien til varmepumpen i stedet fra uteluften ved hjelp av energiopptakere som er plassert ved siden av anlegget.