Anlegget på Danmark Protein skal konvertere 2,8 MW elektrisitet til 8 MW varme. Overgangen til varmeproduksjon med varmepumpeteknologi i stedet for gass vil redusere utslipp av klimagasser med anslagsvis 14 500 tonn CO2-ekvivalenter per år - en reduksjon på 22% sammenlignet med 2023, melder Arla Foods i en pressemelding.

Dette vil bidra betydelig til Arlas overordnede mål om å redusere CO2-utslipp fra produksjonen med 63 % innen 2030. Sammen med tiltak for å nå et mål om 100 % fornybar elektrisitet på alle sine europeiske anlegg innen utgangen av 2025, er det et av de største skrittene selskapet har tatt mot netto nullutslipp.

Investeringen er kulminasjonen av mange års arbeid hos Arla Foods Ingredients, som har en lang historie med bruk av elektrifiseringsteknologi. Lærdommen fra mindre varmepumpeinvesteringer har bidratt til designen av det fullt integrerte systemet, som vil fange opp energi fra kjølevann. Varmen vil bli ført inn i anleggets 90°C varmedistribusjonsnett, som forsyner varmt vann til prosesser som spraytørking for å lage pulverisert myseingredienser.

- Det er økende etterspørsel etter produktene våre over hele verden, men det er avgjørende at vi vokser bærekraftig. Effektiv elektrifisering og overgang til fornybare energikilder er sentrale for Arlas forpliktelse til å redusere avhengigheten av fossile brensler. Den innovative varmepumpeteknologien vil tillate oss å dele opp energisystemet vårt, slik at vi kan levere mer bærekraftig produsert varme til lavtemperaturbrukere samtidig som vi kanalisere innsatsen inn på å utvikle bedre løsninger for våre høytemperaturbehov, sier Paul van Rooij, visepresident for forsyningskjeden hos Arla Foods Ingredients.

Varmepumpeanlegget ved Danmark Protein vil kopieres til lignende prosjekter på andre Arla Foods Ingredients-anlegg.