– PFAS forurensing er et omfattende problem i Europa, der industri og spesielt flyplasser er rammet, sier ansvarlig for farlig avfall i Geminor, Bjørn Håland.

I samarbeid med lokale partnere i Irland sørger Geminor i høst for håndtering, logistikk og sluttbehandling av PFAS-forurensede jordmasser fra Dublin International Airport. Totalt skal mer enn 150 000 tonn jordmasser fjernes fra flyplassen i prosjektet, hvorav rundt halvparten av massene håndteres av Geminor, melder selskapet i en pressemelding.

De PFAS-forurensede jordmasser fjernes i forbindelse med at flyplassen gjennomgår et større utbyggingsprosjekt av uteareal. Prosjektet har krevd omfattende kartlegging, planlegging og tilrettelegging for å kunne gjennomføres samtidig med normal drift av flyplassen.

PFAS-massene blir sendt til Norge for forskriftsmessig og sikker sluttbehandling, forklarer  Håland.

– Dette er et omfattende prosjekt og et av de større enkeltprosjektene vi har vært involvert i når det kommer til forurensede masser i Europa. Massene fraktes til Norge med bulkskip i størrelsesorden 6000 til 9500 tonn per transport, forklarer Håland. 

Cian O’Hora, Managing Director, IMS Site Services Ltd. (t.v) er partner av Geminor i prosjektet. Til høyre Bjørn Håland i Geminor. Foto: Geminor
Cian O’Hora, Managing Director, IMS Site Services Ltd. (t.v) er partner av Geminor i prosjektet. Til høyre Bjørn Håland i Geminor. Foto: Geminor

Et betydelig og ventende problem

Prosjektet på Dublin International Airport er et eksempel på hvor omfattende dagens PFAS-utfordringer er i Europa i dag, forklarer Håland. 

– Svært mange flyplasser og industriområder har over mange tiår blitt forurenset med ulike PFAS-forbindelser. Hovedsynderen på flyplasser er skum fra brannøvelser. I dag ligger det millioner av tonn med PFAS-forurensede masser som venter på å bli håndtert forsvarlig. Mange av disse tonnene befinner seg i Norge, forklarer Bjørn Håland. 

Prosjekter som dette – som innebærer håndtering både av tillatelser, logistikk og sluttbehandling – betyr ofte langvarige og krevende prosesser. Både tidsbruk, kostnader og mangel på kunnskap gjør at mange aktører vegrer seg for å ta tak i helt nødvendig opprydding, mener Håland.

– I Europa i dag er det mangel på gode løsninger for disse forurensede massene. Ofte er det komplisert for entreprenører og lokale avfallsselskaper å håndtere PFAS, da man gjerne må forholde seg til internasjonale lover og forskrifter.

– Løsningen på utfordringene er sammensatt, men handler om at flere må ta ansvar. Lang ledetid gjør at aktørene som kvitter seg med PFAS må planlegge dette grundig og tidlig. Samtidig må myndigheter tilrettelegge for et mer smidig byråkrati, enten vi snakker deponi eller andre løsninger. Vi er opptatt av å bidra i dette arbeidet internasjonalt, avslutter ansvarlig for farlig avfall i Geminor, Bjørn Håland.