I 2023 håndterte Geminor 2 403 820 tonn avfall til material- og energigjenvinning i Europa. Dermed setter det Karmøy-baserte selskapet tonnasjerekord med en ettårsvekst på hele 32 prosent sett opp mot volumene i 2022 på totalt 1.815.281 tonn, melder selskapet i en pressemelding.

Adm. dir. i Geminor, Kjetil Vikingstad, er godt fornøyd med at gruppen passerer milepælen på 2 millioner tonn avfallsressurser på ett år.

– I 2023 styrket vi vår tilstedeværelse i flere europeiske markeder, og vi hadde et større fokus på gjenvinning av plast og håndtering av farlig avfall. Når vi beveger oss inn i 2024 har vi som mål å bygge videre på denne fremgangen, sier han.

Restavfall til energigjenvinning (RDF/SRF) utgjør ca. 74 prosent av totalvolumet i 2023, og er fortsatt den største andelen av håndtert tonnasje. Dette utgjør en vekst på over 550 000 tonn fra 2022. 

Adm. dir. i Geminor, Kjetil Vikingstad. Foto: Geminor.
Adm. dir. i Geminor, Kjetil Vikingstad. Foto: Geminor.

Voksende markeder

Mens enkelte markeder i Norden viste en liten nedgang i volumer i fjor, opplever Geminor betydelig vekst i spesielt tre avfallsmarkeder i EU. Italia og Polen mer enn doblet tonnasjen sammenlignet med 2022, mens Storbritannia økte avfallshåndteringen med 48 prosent i 2023. Geminor beholder dermed sin posisjon som den største eksportøren av avfallsressurser fra Storbritannia. 

– Den betydelige veksten vi opplevde i fjor har langt overgått forventningene våre. Denne veksten har vært mulig grunnet vår satsing i flere avfallsmarkeder over hele Europa, og ikke minst innsatsen fra våre mange dyktige fageksperter, avslutter Vikingstad.