Per Mernelius, som har hatt ansvaret for gjenvinningsaktøren Geminors virksomhet i Sverige siden 2016, overtar nå også stillingen som Country Manager i Danmark. Mernelius erstatter tidligere Country Manager Kasper Thomsen, som nylig ble utnevnt til Operations Director i Geminor-konsernet, melder Geminor i en pressemelding.

Mernelius vil i første omgang ha ansvaret for det danske markedet i 12 måneder, i påvente av at en ny landssjef for Danmark blir ansatt.

– Å ha ansvaret for begge markedene er både en utfordring og en stor mulighet, og jeg ser frem til å bidra til utviklingen av Geminor i begge markedene, sier CM for Sverige og Danmark, Per Mernelius.

– Danmark og Sverige er våre to største nedstrømsmarkeder med en import på til sammen 1 million tonn RDF og SRF i 2023. Dette er to land med mange likheter, noe som åpner for synergier. En viktig faktor er logistikk, og hvordan vi kan samordne de to markedene for å skape en mer effektiv drift. Vår ambisjon er å vokse videre og dekke det stadig økende behovet for avfall til energigjenvinning i Skandinavia, sier Per Mernelius.

Markeder i endring

Danmark og Sverige – som begge er underlagt EUs ETS kvotesystem – står foran store endringer i avfallsmarkedet både når det gjelder regelverk, import og håndtering. Disse endringene byr både på utfordringer og muligheter, forteller Mernelius.

– De to markedene gjennomgår litt ulike omstillinger som vi må forholde oss til. Derfor styrker vi nå organisasjonen med fire nye medarbeidere i Danmark og Sverige. Min ambisjon er et tettere samarbeid mellom våre to skandinaviske team, noe som skal effektivisere HUB-virksomhetene, løfte nedstrømstjenestene og samtidig sikre robuste forsyningskjeder for våre partnere i begge land, avslutter den nye Country Manager i Danmark, Per Mernelius.