– Vi er fornøyde med utviklingen, men ønsker samtidig å øke fokus på utslipp i daglig drift, sier adm.dir. i Cramo, Thomas Astrup i en melding.

Årets klimaregnskap viser at det totale klimagassutslippet for Cramo i Norge i fjor endte på 414,3 tCO2e (tonn CO2-ekvivalenter). Drivstofforbruk fra egne biler var den største utslippskilden (40,8%), etterfulgt av avfall (20,1%) og tjenestereiser (13,8%). De øvrige utslippskildene var stasjonær forbrenning (5,5%), fjernvarme (1.2%) og bruk av solgte produkter (1%).

Flere faktorer har vært viktige for å kunne redusere avtrykket med en tiendedel fra 2021, sier Thomas Astrup.

– Et eksempel er overgangen fra gass til strøm på vår avdeling i Bærum i mars i fjor. Dette alene har gitt oss en reduksjon i utslipp fra 41,6 til 13,2 tCO2e på ett år, noe som viser viktigheten av overgangen til elektrisitet, sier han.

Regnskapet viser også at Cramo har klart å redusere avfallsmengdene med 32 prosent fra 2021, noe som innebærer bedre kildesortering og mindre restavfall.

– Utover å fokusere på avfall har vi også startet jobben med å redusere vårt forbruk av fossilt drivstoff i transporten, der vi har våre største utslipp i dag. Her faser vi gradvis inn flere elbiler i parken vår, og vi har redusert bensinbruken med hele 87 prosent fra 2021, sier Astrup

– Må ha fokus på alle utslipp

Cramo har som mål å være en klimanøytral bedrift innen 2030. Det krever et langsiktig fokus på selv de minste utslippene i hverdagen, sier Astrup.

– Vi ser en økning av utslipp på tjenestereiser etter COVID-restriksjonene i 2021, noe som er naturlig. Nå handler det i større grad om at organisasjonen reiser så klimavennlig som mulig. Årets eksterne ISO-revisjon er et eksempel på dette, der vi gjennomfører ni revisjonsdager fordelt på Vestlandet, Nord-Norge og Østlandet. Der vi ikke kan gjennomføre teamsmøter, er målet at alle reisene skal gjøres med tog eller elbil, sier Astrup.

Det viktigste framover er likevel at organisasjonen har en felles forståelse av og et ønske om utslippsreduksjon, mener Astrup.

– At vi ser lavere utslipp for hvert år er motiverende, og viser at vi er i rute med tanke på klimanøytralitet. Samtidig kan vi ikke lene oss tilbake og ta denne utviklingen for gitt. Nøye monitorering og strengere regler for utslipp gjør oss skjerpet, men dette handler også om bevisstgjøring og felles ambisjoner, sier Thomas Astrup.