Men nå er det slutt. Innen 2017 skal Måsøval skifte ut alle sine aggregater med landstrøm, og de regner med gevinst på alle områder, melder Enova.

- Vi kommer til å bruke 65 prosent mindre energi ved å gå over til landstrøm. Det blir ingen miljøutslipp, og vi slipper også bråket fra aggregatene. Rene himmelen, sier Monicha Seternes, miljø- og utviklingsleder i Måsøval Fiskeoppdrett AS.

Teknisk sjef John Tore Antonsen i Måsøval Fiskeoppdrett nikker samtykkende. Han er stadig på reise mellom de ulike anleggene i selskapet, og ser fram til en mer miljøvennlig arbeidsdag.

- Vi reduserer også bruken av kjemikalier. Alt dette gir økt sikkerhet rundt våre ansatte, og derfor mer trivsel. Det er også faktorer som hører til på bunnlinjen.

Miljørapport ga grønt skifte

Det var arbeidet med en miljørapport som la grunnlaget for det grønne skiftet hos Måsøval Fiskeoppdrett. Tanken om at oppdrettsnæringen burde ta et mer bevisst og synlig miljøansvar vokste seg sterkere og sterkere.

- Vi begynte å lage et system for registrering av avfall, elektrisitet og forbruk av diesel. Først da fikk vi et bevisst forhold til energibruken vår, forteller Monicha Seternes.

Ikke lenge etterpå diskuterte både ledelse og ansatte i Måsøval Fiskeoppdrett hvordan de kunne ta et steg videre.

- Vi gikk fra å ha nærmest ensidig fokus på produksjon til et mer helhetlig syn som også rommet et bærekraftig energiforbruk, forteller daglig leder Lars Måsøval.

Energiledelse viste mulighetene

Våren 2014 fikk Måsøval støtte fra Enova til energiledelse i bedriften. Energibruken ble grundig kartlagt, det ble laget en egen handlingsplan som inneholdt forbedringer, og ikke minst, de bestemte seg for å innføre landstrøm på anleggene.

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 4/2015. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!