- Det ble beregnet at det skal produseres 20 207 kWh per år. Den reelle produksjonen i 2017 ble på 19 731 kWh, kun 476 kWh mindre enn beregnet, sier seniorrådgiver Harald Ringstad i KA (Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter).

I år ligger produksjonen foran skjemaet. - Per 1. september har solcelletaket produsert 19 750 kWh, sier Ringstad.

Også foretatt andre tiltak

I tillegg til solceller, ble det også foretatt andre tiltak. Det er installert SD-anlegg, innført brukstilpasset oppvarming, optimert rutiner og opplæring, installert LED-belysning, foretatt isolering av gulv, tak og vegger og forbedret/skiftet vinduer.

- Det er installert to luft-luft-varmepumper, hver med en effekt på 5,7 kW, sier kirkevergen i Strand, Trond Hjorteland.

Før tiltakene hadde kirken et snittforbruk på 90 000 kWh per år.

- I år vil vi havne på cirka 45 000 kWh. Vi vil også selge cirka 16 000 kWh av solenergien, slik at nettoforbruket blir på cirka 29 000 kWh. Når bruken av kirken blir redusert på grunn av ny kirke, regner vi med at vi går ned mot null i netto energiforbruk, sier Hjorteland.

Solcelleproduksjon i Strand kirke. Kilde: KA

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 25/2018.. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!