Litt dyrere, men mer fremtidsrettet. Det var resonnementet da formannskapet i Sarpsborg torsdag 15. februar bestemte at skiferen på taket av Sarpsborg kirke skal erstattes med solcellepaneler. Vedtaket betyr at kostnaden til nytt tak øker fra 5 millioner til knappe 5,8 millioner. Dette melder Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon (KA).

- Rådmannen anbefalte å ikke etablere solcelleanlegg på taket til Sarpsborg kirke ettersom investeringen etter administrasjonens vurdering er klart ulønnsom økonomisk og miljøeffekten er beskjeden, kan vi lese på Sarpsborg kommunes hjemmeside.

Der går det videre frem at et enstemmig formannskap satte rådmannens anbefaling til side. Politikerne ønsket i stedet at kommunen skal være fremtidsrettet og finne nye løsninger med ny teknologi.

Mer enn hundre kirker i Tyskland har solcelletak

Vedtaket får seniorrådgiver i KA, Harald Ringstad, til å juble. 

- Dere går foran og viser vei, og dere gir et viktig bidrag for en bedre verden. Solceller overtar mer og mer energiproduksjonen globalt, og bare i Tyskland har allerede mer enn hundre kirkebygg fått montert solcellepaneler, sier Ringstad, som jobber med energi og inneklima i Den norske kirke.

Seniorrådgiver i KA, Harald Ringstad. Foto: KA

I saksfremlegget skrev rådmannen i Sarpsborg at merkostnaden for solcellepaneler sammenlignet med nytt skifertak er beregnet til 790 000 kroner. Det ble vist til at kirkens strømregning i teorien vil kunne bli 20 000 til 25 000 kroner lavere enn i dag, altså langt mindre enn de 42 000 kronene som de årlige rente- og avdragskostnadene er beregnet til de første årene.

- Et etisk og miljøvennlig valg

Rådmannen foreslo derfor heller å vurdere andre enøk-tiltak som gir en større effekt og bør vurderes, for eksempel en varmepumpeløsning. Harald Ringstad i KA mener formuleringen må bero på en misforståelse.

- Solceller er ikke et enøk-tiltak, men en måte å produsere strøm på, påpeker han ifølge ka.no. Vedtaket i Sarpsborg vil sette kommunen på kartet, mener Ringstad. Han viser til interessen rundt Strand kirke i Rogaland, som i oktober 2016 ble Norges første solcellekirke.

 Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 7/2018. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!