Undersøkelsen har blant annet kartlagt hvordan virksomhetene kan forbedre egen drift, miljøkrav til varer og leverandører, transport og logistikk, innovasjon og samarbeid og sirkulære forretningsmodeller. Rundt halvparten av virksomhetene i undersøkelsen mener at det er viktig og bli mer klima- og miljøvennlig, hvorav 19 prosent anser det som kritisk viktig, melder Virke.

- Det er positivt at over halvparten av virksomhetene i undersøkelsen er bevisst på å iverksette klima- og miljøtiltak i egen virksomhet. Mange har gått fra ord til handling, blant annet har over halvparten av virksomhetene iverksatt energieffektiviseringstiltak i 2022, sier Tord Dale, fagsjef for bærekraft i Virke.

Stort sparepotensiale

Næringsbygg står for hele 14% av alt energiforbruk i Norge. Sparepotensialet er stort, og Dale mener at høye strømpriser det siste året har bidratt til at virksomhetene tenker nytt. Å redusere eget energiforbruk og sortere avfall er blant tiltakene mange virksomheter har i verkstatt. Det er positivt både for miljøet og for bunnlinjen.

- Energieffektiviseringstiltak har blitt mer lønnsomt. Mange har det siste året investert i løsninger, som styringssystemer for lys, ventilasjon og varme. Samtidig mener vi at myndighetene må lansere enda sterkere insentiver for å effektivisere energibruken, sier Dale.

Undersøkelsen viser at omtrent halvparten av deltagerne i undersøkelsen har gjennomført energieffektiviseringstiltak i sin virksomhet i løpet av 2022. Justering av ventilasjonsanlegg, redusert temperatur i lokalet og styringssystemer for lys, ventilasjon og varme er blant de tiltakene som flest virksomheter oppgir å ha gjennomført.

Flere bør stille miljøkrav til underleverandører

28% av virksomhetene oppgir at de alltid eller ofte stiller miljøkrav når de kjøper varer eller tjenester. Her mener Dale det er rom for forbedring.

- Hele 56% av de spurte svarer at de sjelden, aldri eller at det ikke er aktuelt å stille miljøkrav ved innkjøp. Tallene viser at det fortsatt er et stort potensial knyttet til dette. En bevisstgjøring ved valg av varer og tjenester kan bidra til en mer klima- og miljøvennlig utvikling, sier Dale.

Han viser til at transport alene utgjør nesten en tredjedel av Norges klimagassutslipp, og at handels- og tjenestenæringen er storinnkjøper av transporttjenester.

Positiv utvikling

Totalt sett mener Dale at undersøkelsen viser at det finner sted mange positive trender knyttet til næringslivets arbeid med miljø og klima.

- Vi er åpenbart vitner til en positiv utvikling, både når det gjelder bevissthet og handling. Likevel ser vi at det er et skrikende behov etter insentiver og reguleringer fra myndighetene, for å sikre sirkulære forretningsmodeller og  bærekraftige investeringer, avslutter Dale.