– Fra første august 2021 til første august i år brukte vi 15 009 kWh i boligen som er på cirka 225 m2 oppvarmet areal, med fire beboere. Hvis en bolig av denne størrelsen hadde vært et TEK 17-bygg med helelektrisk oppvarming, ville den ha brukt cirka 24 000 kWh, sier fagsjef Eli Heyerdahl Eide i RørNorge. 

Familien Eides hus ble pusset opp for ti år siden. Huset hadde nytt tak, men resten av huset skulle pusses opp. – Vi var nødt til å gjøre noen tekniske bytter, sier Eide.   

Vi ønsket å isolere 10-15 centimeter i tillegg til de 10 centimeterene vi isolerte veggene med. Det fikk vi ikke gjort utvendig, fordi vi da måtte ha endret tak og takutstikk. Det ble så dyrt at det var uaktuelt, sier Eide. 

– Av alt du gjør i huset ditt, er vannbåren varme og varmepumpe den eneste investeringen som betaler seg ned, fordi du får en lavere strømregning år etter år, sier Eli Heyerdahl Eide i RørNorge.  Foto: RørNorge/Ilja Hendel
– Av alt du gjør i huset ditt, er vannbåren varme og varmepumpe den eneste investeringen som betaler seg ned, fordi du får en lavere strømregning år etter år, sier Eli Heyerdahl Eide i RørNorge. Foto: RørNorge/Ilja Hendel

– Ved å isolere innvendig fant vi ut at vi vil komme til å miste 7-8 m2 med gulvareal. Den gangen var prisen på boliger 50 til 60 000 kroner per kvadratmeter der vi bodde. Det ville si at vi ville tape 350 til 480 000 kroner hvis vi skulle selge, og det var dermed et dårlig valg, sa Eide. 

Eide valgte å bruke pengene på vannbåren gulvvarme, energibrønn og væske-vann-varmepumpe. – Denne investering har ført til at vår gamle bolig med bare 10 cm isolasjon i veggene, bruker mye mindre strøm enn en helt ny bolig etter de nye byggereglene, sier Eide. 

 – Den investeringen har vi fått igjen for lenge siden, sier hun. – I et livstidsperspektiv blir det mye penger. Men slik tenker jo ikke en utbygger som ikke skal bo i bygget selv. De tenker bare til nøkkelen står i døra, og de har solgt boligen, sier Eide. 

 – Av alt du gjør i huset ditt, er vannbåren varme og varmepumpe den eneste investeringen som betaler seg ned, fordi du får en lavere strømregning år etter år, sier Eide. 

– Et TEK 17-hus bruker også strøm. Det er mange som tror på myten om at så lenge du bygger et TEK 17- bygg så trenger du bare et par stearinlys for at det skal bli varmt. Men det er ikke tilfelle, sier Eide. – Husk at TEK 17-standard er det dårligste man har lov å bygge i Norge.