Dette melder Dansk Fjernvarme.

Administrerende direktør for AffaldVarme Aarhus, Bjarne Munk Jensen, legger ikke skjul på at den nye avtalen mellom AffaldVarme og Innargi om et geotermisk anlegg får stor betydning fremover.

I 2025 kan anlegget begynne å levere varme til innbyggerne, og anlegget skal etter planen være fullt utbygget i 2030. Det vil da dekke 20 prosent av fjernvarmebehovet.

- Geotermisk energi er en fornybar energikilde og dermed et viktig skritt i våre bestrebelser for å få mer fornybar energi inn i fjernvarmen. Geotermi er en forutsetning for at vi i 2030 kan komme i mål med å utfase importert pellets, sier Bjarne Munk Jensen.

Det er Innargi som skal etablere og drive det geotermiske anlegget som blir dimensjonert til 110 MW. Forventningene er at prosjektet vil inspirere mange store byer i Europa som arbeider med utfasing av kull og gass. Det er også ambisjonen hos A. P. Møller Holding, som stiftet Innargi i 2017.

- Vi stiftet Innargi fordi vi gjerne ville bringe vår kompetanse om grunnforhold til nytte for den grønne omstillingen. Geotermisk energi kan leveres uavhengig av om solen skinner eller vinden blåser, og kan derfor benyttes som basisvarme som erstatning for kull, gass og biomasse, sier Robert Uggla, CEO for A. P. Møller Holding AS.

Innargi skal nå bore de første testbrønnene i Aarhus. De skal vise om grunnen kan levere den forventede varmen og gi kunnskap om det endelige design for det kommende anlegget.

Innargi tar risikoen

Den største risikoen i forbindelse med geotermi er at grunnen ikke kan levere den forventede varmen, eller at det oppstår grunnrelaterte driftsproblemer i anleggets forventede levetid på 30 år.

Innargi tar risikoen for grunnforholdene i alle prosjektets faser. På den måten får verken AffaldVarme Aarhus eller forbrukerne uforutsette utgifter hvis noe ikke går som planlagt.

Prosjektet gir dessuten et pluss når det gjelder samfunnsøkonomien. Varmen fra anlegget blir nemlig vesentlig billigere enn den varmen som AffaldVarme i dag mottar fra Studstrupsværket, og avtalen vil realiseres uten støtte fra staten.

ATP og NRGi investerer

Samtidig med at avtalen mellom AffaldVarme Aarhus og Innargi offentligjøres, går ATP og NRGi inn som medinvestorer i Innargi Holding AS. Dermed kan Innargi ta de mange mulighetene som oppstår, både i Danmark og Europa, når varmeproduksjonen i de store byene skal gjøres CO2-nøytral.

- Mens sol og vind kommer og går, så er varmen fra klodens indre der alltid. Det gjør geotermisk energi til en stabil og fornybar energikilde. Den er nødvendig hvis vi skal lykkes med den grønne omstillingen. Vi i ATP er stolte over å muliggjøre et prosjekt med et veldig stort dansk og internasjonalt potensial, hvor det på lang sikt vil være avkastning å hente for våre medlemmer, sier Bo Foged, adm.dir. i ATP.