Dette sa Henrik Holmberg i Asplan Viak på frokostseminaret ”Grønn finansiering, grunnvarme og sol – lokal og konfliktfri energi for framtida”. Seminaret ble arrangert den 31. mars.

Et sesongvarmelager er en mer effektiv bruk av energibrønner. Det blir høyere flyt av energi gjennom en brønn, og en lavere investering per energienhet, sa Holmberg. – I løpet av vinteren kan et energivarmelager levere betydelig mengde varme og varmeeffekt.

– Vi er overbeviste om at dette er en viktig teknologi for å nå miljømålene fremover, sa Holmberg.

Høytemperatur sesonglagring av varme i borehull krever en minimumsstørrelse. Det bør være størst mulig volum i forhold til overflatearealet.

– Sesongvarmelagere passer svært godt i forbindelse med utbygging av nye områder, for da kan vi tilrettelegge slik at byggene har lavtemperaturoppvarming som passer godt sammen med energilagringsteknologien, sa Holmberg. – I mange prosjekter fremover tror vi at sesongvarmelagere vil være avgjørende for å nå klimamålene.

– Et sesongvarmelager kan bestå av solceller på taket som mater 1 kWh inn i en varmepumpe som henter energi fra uteluften. Da får vi 4 kWh som vi stapper ned i et sesonglager, sa Holmberg. – Noe av denne energien vil gå tapt, men vi vil sitte igjen med 2-3 kilowattimer som vi kan bruke om vinteren, til å varme opp bygninger.