Dette skriver FutureBuilt på sine websider.  

FutureBuilt er en læringsarena og åpen innovasjonsplattform for utbyggere, arkitekter, rådgivere, entreprenører og kommuner. De ønsker å kommunisere de gode, vellykkede prosjektene og løsningene, og slik stimulere til endret praksis i bransjen. Derfor har GeoTermosen i Drammen blitt tatt opp som innovasjonspilot i FutureBuilt.

Med dette prosjektet har Drammen Eiendom klart å lage et innovativt energilagringssystem som høster solenergi i løpet av sommerhalvåret og benytter overskuddsvarmen som hovedkilde til oppvarming om vinteren, basert på egenprodusert energi. Varmepumpen har et naturlig kjølemedium. I motsetning til el-batterier, har GeoTermos ingen negative miljøkonsekvenser. Siden varmeenergi produseres ved hjelp av sommerluften og solenergi, medfører dette ingen klimautslipp. All kjøleenergi kan også hentes fra varmepumpens kalddel når den lader GeoTermos med varme slik at kjøling blir et gratis «biprodukt» siden varmepumpe uansett går. Varme- og ventilasjonssystemet distribuerer kjøling, slik at det ikke blir behov for installasjon av kjøleanlegg med tilhørende klimautslipp. Enkelt sagt: Med GeoTermos utnyttes både solceller og varmepumpe optimalt fordi solcellene leverer mest energi på sommeren og varmepumpe blir en kombinert varme- og kjølemaskin hvor både varme og kjøling nyttiggjøres samtidig.

– En betydelig del av energibruken i norske bygg går til oppvarming. Når denne varmeenergien kan produseres uten klimagassutslipp, og uten å belaste strømnettet med store effektbehov, vil GeoTermos være en viktig del av klimaomstillingen, mener Geir Andersen, primus motor og tidligere vedlikehold- og miljøsjef i Drammen Eiendom.

Les hele saken hos FutureBuilt.