- Ved å trekke fra drivstoff- og CO2-avgifter var den beregnede kostnaden nede på 1,2 øre per kWh, sier Einar Langset som er senior elektroingeniør og direktør i ELI AS til Tekniske Nyheter.

Hovedproduktet til selskapet er det miljøvennlige elektrisitetskraftverket ELI Mark2 ©® som er modulbygget på land beregnet for bruk på offshore oljeinstallasjoner, samt teknologien for boring av brønnsløyfer som utnytter varmen i det separerte brønnvannet (brien) fra olje- og gassbrønner.

- SINTEF-rapporten fra 1998 konkluderte med at utbygging av et ELI-kraftverk var "svært interessant" fra et økonomisk ståsted, sier Langset.

Utviklingen innen energi og miljø har gjort geotermiske kraftverk mer lønnsomme nå i 2014, enn de var i 1998. – I Storbritannia er det satt i drift et pilotprosjekt med varme fra vannet i dype brønner, i byen Stoke on Trent. Prosjektet har vist lovende resultater, sier Langset. – Også i Australia er det bygget et pilotanlegg som viser meget gode resultater, men det er i USA at utviklingen går raskest og flest geotermiske kraftverk er bygget.

- Kan trolig erstatte den fossile elektrisitetsproduksjonen i Nordsjøen

- Det er trolig mulig å erstatte den fossile elektrisitetsproduksjonen i Nordsjøen med elektrisitet fra geotermisk energi, mener Langset. -Jeg må ta forbehold om de forskjellige oljefeltene har mer eller mindre varmt vann under oljereservoaret eller i lommefeltene. Det er mye mer varmt vann enn hva det er av hydrokarboner, olje og gass.

- I jordskorpens første 9 000 meter er det 50 000 ganger mer geotermisk energi enn det er av energi fra olje og gass, ifølge energidepartementet i USA, sier Langset. – Og denne energien er fornybar.

Kilde: Eli

- På norsk sokkel er det boret tusenvis av brønner. I mange av disse brønnene strømmer det opp mer vann enn olje. Oljeselskapene har boret fiks ferdige geotermiske anlegg, som bare mangler kraftstasjonen på toppen, sier Langset. - Bare i USA er det 2,5 millioner oljebrønner.

- Kan være fremtiden for Norge som energinasjon

Det vil være lønnsomt å produsere elkraft på norsk sokkel dersom vannet som hentes opp holder en temperatur på minst 130 °C og er under trykk. Disse fysiske betingelsene er til stede i mange brønner på sokkelen i dag. - Geotermisk energi i Nordsjøen kan være fremtiden for Norge som energinasjon, sier Langset.

Han sier at det også er geysir varmekilder på Svalbard som kan gi miljøvennlig oppvarming og elkraft. Dette påpekte han i sine studier ved Rogalandsforskning i 1994.

Langset sier han er svært glad for framskrittene som gjøres innenfor geotermisk energi på land i Norge. Borekostnadene er langt lavere på land enn i havet. - Men ved å benytte oljeplattformene som er bygget, og brønnene som allerede er boret og nedbetalt, kan kostnadene for offshore elproduksjon bli lavere enn hva vi kan få til på land, sier han. - Det er også offshore at Norge må redusere CO2-utslippene.

- I 1998 ble det vurdert å bygge et pilotkraftverk på Ula-plattformen. Det kunne ha produsert opptil 10 MW elektrisitet netto. Da var strøm til pumper fratrukket. Produksjonen av varmt vann som kom opp sammen med olje, var på Ula-plattformen cirka 800 m3 per time, og temperaturen var 130 grader Celsius. Tre forskjellige kraftverkkonsepter ble beregnet, sier Langset.

- Det er gjenbruk av nedbetalte brønner og installasjoner, eller i symbiose med oljeproduksjon, som gjør geotermisk elektrisitetsproduksjon på sokkelen til en historisk mulighet, sier Einar Langset.

- Nye boremetoder som er raskere og rimeligere, er i framgang. Dagens oljeindustri kan få et nytt bein å stå på i framtida. Dette er bærekraftige arbeidsplasser og miljøvennlig elkraftproduksjon, sier Langset.

- Når Storbritannia i Stoke on Trent har bygget et pilotanlegg, burde Norge kunne bygge et pilotanlegg offshore på en egnet plattform, sier Langset.

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 11/2014. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!