Tirsdag 24. oktober startet høringen om neste års statsbudsjett i Energi- og miljøkomiteen, melder Norsk Fjernvarme/Cnytt.no

Administrerende direktør Knut Inderhaug i Hafslund Oslo Celsio dro frem fjernvarmens viktighet da han møtte i komiteen, 

I sitt innlegg viste han til at Statnett har betegnet Østlandet som det nye kriseområdet for strømforsyning og at det vil ta mange år å opprette ny nettkapasitet. Det skjer samtidig med at det skal kuttes store klimautslipp.

En utenlandskabel

– I de kalde vintermånedene dekker fjernvarmen den høye varmeetterspørselen og frigjør elektrisk kraft til andre formål. Fjernvarme er Norges viktigste energieffektiviseringstiltak. Og det billigste tiltaket for å avlaste nettet. Og ikke minst bidrar fjernvarmen til økt beredskap, sa Inderhaug.

Ifølge Celsio-sjefen er det i dag installert omkring 1.500 megawatt vameeffekt fra fjernvarme på Østlandet. I NO1-området anslås det at det er mulig å øke kapasiteten med 1.400 megawatt ved å konvertere heleelektriske bygg til vannbåren varme.

– Dette tilsvarer kapasiteten på en utenlandskabel, sa Inderhaug.

Men Inderhaug advarte politikerne mot at forbrenningsavgiften ikke gjør det mulig å ta ut dette potensialet. Snarere tvert i mot.

Krisestemning

– De siste årene har rammebetingelser svekket fjernvarmens lønnsomhet. Nå er det kritisk. Flere aktører ser røde tall, sa Inderhaug.

Han gjentok budskapet om at den økte avgiften vil øke eksporten til Sverige og at det ikke er mulig for forbrenningsanleggene å hente inn avgiftsøkningen i økte priser.

– For fjernvarmen trengs det nå akutte grep. Sammen med andre forbrenningsanlegg med fjernvarme har vi tatt til orde for at hele avgiften fjernes eller at avgiften også legges på alt som går ut av landet. Et annet alternativ er kan være å fryse avgiften, mens man utreder ulike løsninger som kan hjelpe til på den kritiske situasjonen. En ting er sikkert. Dere må ta dette alvorlig. Slik at vi kan fortsette å bidra til økt beredskap i energisystemet og ikke minst avlaste kraftnettet i større grad, sa Inderhaug, ifølge Norsk Fjernvarme/Cnytt.