Dette melder Norsk Fjernvarme/Cnytt.

- Regjeringens forslag om å øke avgiften med 85,3 prosent neste år kan føre til at flere norske forbrenningsanlegg blir nedlagt, sa daglig leder Trygve Mellvang Tomren-Berg.

Til Sverige

– Denne avgiften virker ikke, fordi forurenseren ikke betaler. De norske anleggene kan rett og slett ikke legge avgiften på toppen av sine priser på forbrenningstjenesten fordi deres kunder da har billigere alternativ, nemlig å sende avfallet til forbrenning i Sverige isteden, sa Tomren-Berg.

Han trakk frem at forbrenningen av avfall gir overskuddsvarme som forsyner husholdinger og næringsliv med fjernvarme. I fjor utgjorde dette tre TWh energi.

– Dette er tre terrawattimer som er gull verdt for kraftnettet, siden nettet ikke trenger å ta høyde for akkurat den leveransen. At Norge har lokal kapasitet til å forbrenne rundt to tredeler av vårt restavfall er faktisk ganske smart, sa Tomren-Berg.

Norsk Fjernvarme og forbrenningsanleggene la tidligere i år frem et forslag om å utvide avgiften til å omfatte alt restavfall, uavhengig av om det brennes i Norge eller utlandet. Det vil gjøre det mindre lønnsomt å eksportere avfall til forbrenning.

– Vi støtter CO2-avgifter som virker, men ikke de som ikke virker. For at denne avgiften skal kunne virke så må den faktisk utvides og legges på alt norsk restavfall. Ikke bare det som leveres til norske anlegg. Da vil den gi et prissignal som gjør det mer lønnsomt å sortere ut mer plast og dermed kutte utslippene fra forbrenningen. Hvis ikke, så må den faktisk fjernes, var budskapet fra Tomren-Berg til Finanskomiteens medlemmer.

Bør si det rett ut

Finansdepartementet har anslått at avgiften neste år skal gi 630 millioner kroner i statskassen. Samtidig mener departementet at utslippene vil kuttes med 50.000 tonn. Men Tomren-Berg advarer mot at konsekvensen kan bli kroken på døra for flere forbrenningsanlegg.

– Avgiften har allerede rammet økonomien i de norske anleggene de siste to årene. Med opptrappingen står mange anlegg nå i fare for å måtte legge ned. Mens de i steden burde bruke penger på karbonfangsten de planlegger. Hvis regjeringen mener at norske avfallsforbrenningsanlegg bør legges ned, hadde det vært ryddigere om de sa akkurat det. Og ikke kamuflere det bak en avgift som tapper dem for penger, sa Tomren-Berg.