- Det som var utslagsgivende for valget av Svalun er bedriftens fokus på å gjøre det oversiktlig og enkelt for kunden. Bergvarme bygges uten store inngrep i naturen og det er også lite konfliktfylt. Det at det er grønn og fornybar energikilde som er kostnadseffektiv, framtidsrettet og forutsigbart gjorde også valget enkelt, skriver Svalund i en pressemelding.

Bygget består av 21 leiligheter og 1.000 m2 næringslokaler og parkeringskjeller. Bygget er prosjektert for vannbåren varme i hele leilighetsarealet, også på bad. Næringsarealet huser bilverksted, glassverksted med kontorer og vaskeanlegg. Bygget inneholder også parkeringskjeller med boder og teknisk rom.

I 2022 ble det boret 9 energibrønner under og ved bygget. Dette ble gjort av Seabrokers Geoenergi. Brønnene og energisentralen forsyner byggene med miljøvennlig vannbåren varme og varmt tappevann og gir kundene en behagelig og bekymringsfri oppvarming. 

Det er installert to NIBE-varmepumper som til sammen gir 120 kW effekt samt elkjel som spisslast og back-up. Svalun har sammen med Nordisk Energikontroll prosjektert og bygget energiløsningen.