Dette skriver Norsk Fjernvarme/Cnytt.no

Fra nyttår økes avgiften på avfallsforbrenning med 85,3 prosent, både for kvotepliktige og ikke-kvotepliktige anlegg.

Det er klart etter at regjeringspartiene og SV i helgen ble enige om neste års statsbudsjett.

Samlet gir økningen i forbrenningsavgiften en provenyeffekt på 210 millioner kroner. Det betyr at forbrenningsanleggene samlet vil betale 630 millioner kroner i avgifter, ifølge Norsk Fjernvarme/Cnytt.no.

I november fremmet SVs Lars Haltbrekken og Freddy André Øvstegård et forslag i Stortinget om å utrede innføring av avgift på alt restavfall, også det som eksporteres til utlandet. Forslaget ligger til behandling i Finanskomiteen, som skal avgi sin innstilling i februar. Fristen for å innlevere høringsinnspill til forslaget er 16. januar.