- Målet med fagdagene er å fremme bioenergi som alternativ til fossil oppvarming og å øke kunnskapen om etablering av bioenergianlegg, sier daglig leder i Norsk Bioenergiforening, Henriette Vivestad. – Den økende etterspørselen etter bioenergi i norske byggeprosjekter, gjør at entreprenører med fordel bør satse på leveranser av bioenergianlegg.

- Bioenergiens dokumenterte effekt på verdiskaping og klima blir mer og mer synlig, og samfunnets krav til renere energi øker, sier Vivestad. – Spesielt i rehabilitering/utskifting av eksisterende høytemperaturanlegg og utfasing av fyringsolje, er bioenergi et svært godt alternativ, så vel som i nye prosjekter.

- Vi vil gi byggherrer, beslutningstagere og rørentreprenører god innsikt, for å vurdere bioenergi som et høyverdig alternativ i deres bygg og prosjekter, sier hun.

Steder og datoer for fagdagene er: Brumunddal 21. oktober, Sarpsborg 22. oktober, Drammen 3. november, Heimdal 12. november og Stavanger 19. november.

Prosjektet har fått offentlig støtte av Innovasjon Norge, Fylkesmannen i Innlandet og Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Sponsorer er ETA Norge AS, Hargassner Norge, Nordiske Industriovner AS og Grønt Maskin AS.

Program finner du her: