Dette skriver daglig leder Henriette Vivestad i Norsk Bioenergiforening og daglig leder Trygve Mellvang Tomren-Berg i Norsk Fjernvarme i et brev til Enova.

Endringene i program for fjernvarme- og kjøling trådte i kraft den 21. september. Samtidig trådte en positiv øking på 1-2 millioner i program for varmesentraler i kraft. 

- Til tross for økningen i program for varmesentraler, har endringen samlet sett ført til at lønnsomheten faller bort for anlegg i sjiktet 1,2-5 MW. Også anlegg under 5 MW vil gi betydelig effekt for avlastning av nettet, skriver Vivestad og Tomren-Berg.

De ønsker endringer som kan tette gapet som har oppstått. De foreslår blant annet å dele opp program for varmesentral i to; rehabilitering (som i dag med justering av sats) og nybygg. Dette fordi nybygg krever langt mer enn programmet per dags dato kan tilby.

- Vi ønsker samtidig at begrensningene i programmet reduseres betraktelig; spesielt for hva som kan støttes og hvor mye støtte som kan gis. For nybygg bør det, i tillegg til kjele, støttes med tilhørende/nødvendig utstyr, skriver Tomren-Berg og Vivestad. - Spesielt støtte til utvidelse av eksisterende nett, som gir mulighet til å legge rør fram til nye kunder, er helt sentralt. Dette vil øke utnyttelsen av eksisterende anlegg og vil optimalisere fordelene med allerede utførte investeringer i form av økt forsyningssikkerhet, klimagassreduksjon, nettavlastning med mer.

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet  finner i EnergiRapporten nr. 2/2021. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!