Under slagordet #WhyWait fremhever tyske Vaillant hvordan miljøvennlig varmeteknologi både ivaretar fremtidens klima og gir store økonomiske besparelser for den enkelte boligeier. Dette melder selskapet i en pressemelding.

 

For Vaillant er budskapet klart. Det har neppe noen gang vært et mer passende og viktigere tidspunkt for huseiere til å velge en miljøvennlig og energieffektiv varmeløsning. Miljøet skriker etter energieffektive alternativer og det er derfor viktig å vise at hver enkelt boligeier faktisk kan bidra og spille en rolle i den viktige kampen for å redusere CO2-utslippene.

Internasjonal kampanje

Kampanjen lanseres i flere enn 22 europeiske land og målet er å sette fart i utviklingen bort fra forurensende varmeløsninger som f.eks. oljefyr. Et internasjonalt engasjement er absolutt nødvendig for å nå de uttalte klimamålene. Kampanjen vil derfor presentere konkrete fakta om de potensielle økonomiske og miljømessige besparelser som ligger i valg av energieffektive varmeløsninger, og hvor viktig det er å innse at tiden er knapp.

Fremtidsrettet og banebrytende varmepumpe

Et eksempel på en energieffektiv og miljøvennlig varmeløsning, er den nye aroTHERM plus luft til vann-varmepumpen. Med den beviser Vaillant at det er fullt mulig å forene energieffektivitet med besparelser for miljøet og den enkelte forbrukers økonomi.

Varmepumpen med det naturlige kuldemediet R290, er en miljøvennlig løsning som minsker CO2-utslippet, reduserer strømforbruket og dermed også utgiftene knyttet til oppvarming. Den svært stillegående varmepumpen er idéell til moderniseringsprosjekter.

Det er med andre ord ingen grunn til å vente lenger, ifølge Vaillant.

50% reduksjon av CO2

Det er derimot ikke nok kunbare å veilede forbrukerne. Vaillant tar sitt eget budskap, #WhyWait, bokstavelig, og vil derfor halvere bedriftens eget CO2-utslipp innen 2030. Dette skal oppnås gjennom å bruke fornybar energi samtidig som det innføres et betydelig kutt i energiforbruket i produksjonen og konsernets bygninger. Dessuten vil Vaillant også investere i miljøvennlige kjøretøy.

Fra og med i år vil Vaillant kompensere for sine resterende emisjoner ved hjelp av eksisterende sertifiserte prosjekter innen skogplanting. Men på sikt ønsker Vaillant også å lansere sine egne skogplantingsprosjekter. Vaillants miljøstrategi tar utgangspunkt i bærekraftprogrammet SEEDs, som virksomheten etablerte for 10 år siden.

Les mer om #WhyWait-kampanjen og aroTHERM plus her.