Dette melder FutureBuilt. 

De siste årene har det kommet stadig flere henvendelser fra kommuner over hele landet om å delta i FutureBuilt. Etter å ha jobbet med kommuner langs aksen Oslo – Drammen fra 2010 til 2020, inviterte FutureBuilt i 2021 kommunene Nordre Follo og Lillestrøm inn i programmet. I 2023 inngikk Bergen samarbeidsavtale med FutureBuilt. Nå er det Trondheim og Stavanger som står for tur.

– Interessen for FutureBuilt i Bergen har vært overveldende. Allerede nå, et drøyt halvår etter at Bergen ble FutureBuilt-kommune, er det fire prosjekter som har tegnet intensjonsavtale med FutureBuilt, og det er tydelig at både kommunen og utbyggerne har høye klimaambisjoner. Nå gleder vi oss til å se FutureBuilt-prosjektene komme i Trondheim og Stavanger også, sier Ragnar Sand Fuglum, styreleder i FutureBuilt og direktør for samfunnstjenester i Asker kommune.

Ringvirkninger utover kommunegrensene

Og det er liten tvil om at de to kommunene er ambisiøse. Både Trondheim og Stavanger har som mål å realisere opp mot seks FutureBuilt-prosjekter i løpet av pilotperioden på tre år. Byarkitekt Henrik Lundberg i Stavanger kommune sier de vil se til FutureBuilts prøveprosjekt i Bergen, men med tilpasninger til lokale forhold og markedet i regionen.

– FutureBuilt kan vise til en rekke forbildeprosjekter innen klima- og miljøvennlige løsninger, og det er veldig positivt og inspirerende at Stavanger nå har fått muligheten til å bli pilotkommune, sier Lundberg, og påpeker at Norwegian Wood, en forløper til FutureBuilt, faktisk var et av hovedprosjektene da Stavanger var europeisk kulturby i 2008.

 – Nå kan vi jobbe enda mer målrettet for å få frem gode prosjekter til inspirasjon og etterfølgelse i kommunen vår, og kanskje kan også FutureBuilt-samarbeidet gi positive ringvirkninger utover kommunegrensene. I Jærområdet har vi tett samarbeid og vi deler kunnskap og ambisjoner, legger byarkitekten i Stavanger til.

Slagkraftig verktøy

Siden starten i 2010 har FutureBuilt fått mer enn 70 prosjekter i porteføljen. Blant temaene forbildeprosjektene må jobbe med er klima og energi, sosial bærekraft, ombruk, naturmangfold og klimatilpasning, grønn mobilitet og ikke minst – kvalitet i bymiljø og arkitektur.

Nå mener byarkitekt Are Risto Øyasæter i Trondheim kommune at det er på tide at FutureBuilt blir et slagkraftig verktøy for å realisere klima- og bærekraftsmål nasjonalt, ikke bare i Osloregionen.

 – I Trondheim er det allerede flere eiendomsutviklere som på eget initiativ har tatt i bruk FutureBuilt-kritierier. I utviklingen av Nordre gate 12 følger E.C. Dahls Eiendom FutureBuilts kriterier for sirkulære bygg, og for de nye studentboligene på Moholt planlegger Sit (Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim) å teste FutureBuilts kriterier for klimagassregnskap for landskap, forteller Øyasæter.

– For å redusere klimafotavtrykket er landskapsanlegget en inkludert del av karbonregnskapet, og studentboligene har også fokus på sosial bærekraft. At Trondheim tar del i FutureBuilt-samarbeidet vil være en inspirasjon for mange, og et steg i riktig retning også for å modernisere og øke kvaliteten på arkitektur i kommunen, mener byarkitekten.

Åpen innovasjonsplattform

Med Trondheim og Stavanger som FutureBuilt-piloter, tar FutureBuilt enda et skritt i retning av å bli et nasjonalt storbyprogram. Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik vektla i sitt innlegg på FutureBuilts toppledersamling i Oslo rådhus i mai at programmet er et godt eksempel på hvordan det går an å jobbe for å få lavere utslipp.

– Jeg setter utrolig pris på innovasjonen dere bidrar til, de gode eksemplene dere løfter frem og hvordan dere pusher oss slik at vi i fellesskap skal finne stadig bedre løsninger fremover, påpekte Gjelsvik.

Styreleder i FutureBuilt mener erfaringsoverføring og samarbeid på tvers er blant suksessfaktorene til FutureBuilt.

– Kommunesektoren har et uutnyttet potensial som lokal alliansepartner for staten til å drive frem den grønne omstillingen i byggenæringen og i by- og stedsutvikling over hele landet. FutureBuilt kan være en viktig bidragsyter til å gjøre Norge i stand til å nå våre forpliktelser i tråd med Parismålene og FNs bærekraftsmål, sier Fuglum, ifølge futurebuilt.no