Dette skriver FutureBuilt på sine nettsider.

– Vi gleder oss stort over at flere utbyggere har vist interesse og at vi allerede nå kan starte opp det konkrete samarbeidet med to spennende rehabiliteringsprosjekter. Begge prosjektene har lenge jobbet med FutureBuilt-kriterier for sirkulære bygg. Det er derfor vel fortjent at de blir de første offisielle kandidatprosjektene i Stavanger, sier prosjektleder for FutureBuilt, Heather Bergsland i Stavanger kommune. 

Fremtidsrettet hovedkontor for Laerdal Medical 

Laerdal Medical er et verdensledende selskap innenfor helsesimulering, utdanning og gjenopplivingstrening. De har en tydelig bærekraftsambisjon, og målet er å bli karbonnøytrale og redusere klimagassutslippene fra konsernets virksomhet med 70 prosent innen 2030. 

Hovedkontoret i Tanke Svilands gate skal oppgraderes til en moderne og attraktiv arbeidsplass for rundt 450 ansatte. Bygget skal åpnes opp mot Stavanger sentrum og parken det grenser til, gjennom en rehabilitering og utvidelse av eksisterende bygningsmasse. Når bygget står ferdig i 2026 er målsettingen at det er ombygget til klimarobuste arbeidslokaler som er fleksible og godt tilrettelagt for samhandling i en moderne kunnskapsbedrift, som også blir tettere knyttet til nabolaget rundt. Prosjektet har i tidligfase arbeidet med både FutureBuilt Sirkulær og med kriterier for naturmangfold. 

– Hovedkontoret for vår globale virksomhet har vært lokalisert på samme sted i over 70 år. Istedenfor å rive, ønsker vi å bevare og vise at bygget kan transformeres på en bærekraftig og innovativ måte, og etter hvert kunne dele disse erfaringene med bransjen, sier Ole Magnus Bjerke, daglig leder i Laerdal Eiendom. 

Sirkulær innovasjon på Site 4016

På Åsen i Stavanger utvikler Smedvig Eiendom Site 4016 til å bli et regionalt kunnskaps- og utviklingssentrum for bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen. Området består av eldre, eksisterende bygningsmasse som skal oppgraderes, i tillegg til at det tilføres nye bygg og uteområder. Spinn er et bygg fra 80-tallet på 3000 kvadratmeter som skal bli et av de første sirkulære byggene i regionen. Spinn-prosjektet er basert på FutureBuilt Sirkulær, og planen er å teste ut nye sirkulære forretningsmodeller og bygge videre på erfaring med ombruk av bygningskomponenter som Smedvig og samarbeidspartnerne har gjort seg i tidligere prosjekter. 

Det er ikke et stort prosjekt, men viktig, for det er mange slike bygg som skal rehabiliteres framover. Prosjektet tenkes gjennomført i to faser. Fase 1 omfatter de store grepene med oppgradering av fasader, skifte av vinduer, ny ventilasjon og åpning av atriet. Fase 2 blir i prinsipp den innvendige innredningen av arealene tilpasset de enkelte leietakerne og inkluderer gjenbruk av innredning (himlinger, glassfronter, ventiler etc.) fra Løkkeveien 103. Målsettingen er at bygget skal ferdigstilles i løpet av 2024. 

– Et viktig element i Smedvig og Site 4016 sine bærekraftige strategier er å bygge en sirkulær fremtid. Vi ønsker at Site 4016 kan være en living lab der aktørene i BAE-næringen kan teste ut nye løsninger. Siden vi ønsker å bidra til innovasjon og læring i bransjen vår, er vi veldig glade for å få muligheten til å bli med i innovasjonsprogrammet FutureBuilt, sier CTIO i Smedvig, Rune Augenstein. 

Les hele saken hos FutureBuilt.