Dette melder FutureBuilt på sine nettsider. 

NRK har høye miljø- og bærekraftambisjoner for det nye hovedkontoret og ønsker å bidra til det grønne skiftet i byggebransjen. Vibeke Fürst Haugen, kringkastingssjef i NRK, sier hun gleder seg til å samarbeide med FutureBuilt.

– Dette er en avtale som vil utfordre og skjerpe oss i arbeidet med å oppfylle NRKs høye miljø-ambisjoner. Foreløpig er vi en FutureBuilt-kandidat. For å bli et fullverdig FutureBuilt-prosjekt, må vi gjøre oss fortjent til det gjennom å dokumentere hvordan vi skal bli et forbilde. Vi gleder oss til å ha FutureBuilt som en svært kompetent sparringspartner framover, sier Haugen.

Tidligere i år valgte NRK konsept for det nye hovedkontoret på Normannsløkka. Høyhus og atriumbygg ble valgt bort til fordel for konseptet «Konsentrert» der prinsippet er armer ut fra en sentral kjerne. I tillegg til å undersøke ulike mulige volumer og opplevelseskvaliteter på tomten, har prosjektet kartlagt en rekke elementer relatert til bærekraft som naturverdier, materialressurser og mobilitetsløsninger med sikte på å møte de høye kravene i FutureBuilts kriterier.

– Vi er glade for at NRK griper sjansen til å ta et tydelig klima- og miljøstandpunkt i et så stort og symboltungt prosjekt. Det er et viktig signal i seg selv. Så gir de ambisjonene vi vet NRK har for åpenhet, tilgjengelighet og sosial bærekraft en kraftfull tilleggsdimensjon her, ikke minst i den fysiske utformingen. NRK vil være en god nabo, og vi ønsker å bidra til at de lykkes med det, sier Siri Gauthun Kielland, etatsdirektør i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune.

Prosjektet er nå i en reguleringsfase for å lande overordnede grep og rammer, og i det videre arbeidet vil en rekke mulig formspråk bli utforsket. Bygget skal være varig og verdig, noe som påvirker både byggematerialene, håndtering av et klima i endring og dimensjonering av bygg og tekniske system. Målet er at prosjektet skal halvere klimaavtrykket innen 2030 sammenlignet med 2019.

Omfattende medvirkningsprosesser

Medieproduksjon og folks mediebruk har endret seg radikalt siden NRK etablerte seg på Marienlyst for over 80 år siden. Det stiller nye krav også til de fysiske rammene for NRKs virksomhet. Det nye hovedkontoret må være arealeffektivt og fleksibelt, og kunne tilrettelegges for fremtidige endringer i behov. Samtidig skal hovedkontoret oppleves som åpent og inviterende av både ansatte, besøkende og naboer.

– Visjonen vår er "Sammen om et kreativt mediehus i verdensklasse", med trykk på sammen. Dette mediehuset skal bli til i samspill med omgivelsene for å oppnå et godt og attraktivt bymiljø for nabolaget, besøkende og NRK-ansatte. Derfor har vi allerede brukt mye tid på å bli kjent med folk og miljøer i bydelen og nærområdet rundt Normannsløkka på Ensjø. Vi har blant annet gjennomført en sosiokulturell stedsanalyse. Den har gitt oss verdifull innsikt som vi skal bruke i det videre samspillet og medvirkningen med nærmiljøet, sier Fürst Haugen.  

Sentralt i medvirkningsprosessen er en større spørreundersøkelse blant beboerne i nærområdet, fokusintervjuer med aktører i nabolaget og workshops med bydelspolitikere og administrasjonen i Bydel Gamle Oslo. Sammen med Rodeo og Nordic har det også blitt gjennomført kaffesamtaler med ulike interessenter.

Grønn mobilitet

En vesentlig årsak til valget av tomten på Normannsløkka var at tomten oppfylte ambisjonene for grønn mobilitet, med T-bane, tog og busser rett i nærheten. Det blir også gode fasiliteter for sykkel, og ingen private parkeringsplasser.

Birgit Rusten, programleder i FutureBuilt, er glad for å få det prestisjefylte prosjektet inn i porteføljen.

– Vi i FutureBuilt skal hjelpe prosjektet å strekke seg ut over dagens beste praksis og skape gode, bærekraftige løsninger som svarer til målsetningen om «et mediehus i verdensklasse». Vi skal både utfordre og støtte prosjektet gjennom denne prosessen og ser frem til samarbeidet, avslutter Rusten.