Dette melder Geminor.

Testene av avfall til energigjenvinning startet som et pilotprosjekt i vår og har til nå blitt utført på Solid Recovered Fuel (SRF) fraktet på lastebiler i og fra Polen. Årsaken til testingen er i hovedsak utfordringer med lavere brennverdi i avfallet, blant annet på grunn av tidvis høye fuktnivåer. Hensikten med testingen er også å kunne kontrollere nivåene på andre stoffer i avfallet, så som klor- og svovelinnhold.

En økning i fuktinnhold har en direkte innvirkning på brennverdien til SRF, og er derfor viktig å ha kontroll på, forklarer Wojciech Oset, Account and TFS Manager hos Geminor Polen.

– Vi har sett en variasjon i kvaliteten på avfallet fra produsenter over tid, noe som gjør disse tilfeldige kvalitetskontrollene nødvendige. Ved å utføre testene sikrer vi at avfallet til energigjenvinning er tilpasset behovet til mottaker, noe som kommer både avfallsprodusentene og mottakerne til gode, forteller Oset.

Uavhengige tester

Pilotprosjektet gjennomføres i samarbeid med et uavhengig polsk laboratorium som følger internasjonale standarder innen testing. Materialprøvene fra avfallet tas av laboratoriepersonellet direkte fra lastebilen etter at denne har forlatt produsentens anlegg. Resultatene av analysen er klart innen to uker fra testtidspunktet.

– Ved å iverksette disse kontrolltiltakene kan vi overvåke avfallstransportene over tid, og dermed bidra til å forbedre den generelle kvaliteten på avfallet vi leverer, sier Wojciech Oset.

– Med dette initiativet ønsker vi å vise åpenhet med samarbeidspartnerne våre i hele verdikjeden. Om prosjektet gir resultatene vi ønsker, vil det oppstå en mulighet for å utvide testingen til andre markeder og fraksjoner i Europa, avslutter Wojciech Oset, Account and TFS Manager i Geminor Poland.