Dette melder Geminor.

Siden den første avtalen i 2020 har de to selskapene samarbeidet om å lede islandske avfallsressurser fra deponi til effektive energigjenvinningsanlegg i Norden. Med et stadig økende fokus på avfallseksport på Island utvides nå samarbeidet med en 25 000 tonns RDF-eksport til EU i året.

Den utvidede eksporten er mulig på grunn av avfallsprodusenten Islenska Gamafélagids åpning av en ny og tilpasset sorteringslinje. Det nye anlegget har kapasitet til å håndtere opptil 200 000 tonn avfall per år, og sorterer avfall i fire hovedfraksjoner – plastavfall, avfallstrevirke, metaller og papp/papir. De to selskapene planlegger nå logistikken for å bringe flere fraksjoner både til mottakere og finsorteringsanlegg i Europa.

Jon Thórir Frantzson, daglig leder i Islenska Gamafélagid, er godt fornøyd med det utvidede samarbeidet.

– Ved å oppgradere anlegget vårt med avansert sorteringsteknologi ruster vi oss for en nær fremtid hvor deponimulighetene på Island er begrensede. Denne investeringen vil ikke bare øke vår behandlingskapasitet, men også bidra til en mer bærekraftig avfallshåndtering på Island. Vårt utvidede partnerskap med Geminor gjør at vi kan sende mer avfallsressurser til Europa, sier Jon Thórir Frantzson.

Eksporterer nye fraksjoner

Geminor planlegger nå å inkludere avfallstrevirke og avfallsplast i eksportporteføljen. Plast vil bli sendt fra Island til ReSource Denmarks finsorteringsanlegg i Esbjerg, i nært samarbeid med Geminors datterselskap Polynate, mens trevirket vil bli sendt til Sverige og Riga for energi- og materialgjenvinning.

Det utvidede samarbeidet gir et stort løft til avfallseksporten fra Island, forklarer Helga Eggertsdottir, Senior Operations Associate hos Geminor.

– Både på Island og i EU fases nå deponiene gradvis ut. Men for å kunne gjenvinne avfallet, behøves det bedre sortering av Islandsk avfall framover. Begrenset kapasitet for resirkulerte ressurser på Island gjør at behovet for eksport øker. Denne voksende strømmen til Europa er mulig på grunn av den store kapasiteten på returtransport med skip fra Island, sier Eggertsdottir.

– Samarbeidet mellom Geminor og Islenska Gamafélagid vil kunne optimalisere de miljømessige og økonomiske fordelene ved resirkulering på Island. Vi gleder oss derfor stort til å se hva partnerskapet vil bety for Islandsk gjenvinning framover, avslutter Helga Eggertsdottir, Senior Operations Associate i Geminor.