Vikingstad startet Geminor i 2004 for å levere tjenester innen avfallshåndtering og gjenvinning i Norge. Fra en beskjeden start på Karmøy økte aktiviteten gradvis, og i 2008 slo Vikingstad seg sammen med medeier Ralf Schöpwinkel. Forretningspartnerne hadde en ambisjon om å bygge opp et ledende, internasjonalt avfallshåndteringsselskap, men 20 år senere har virksomheten langt overgått Vikingstads forventninger.

– Vi satte oss tidlig et langsiktig mål om å håndtere 1 million tonn avfallsressurser årlig - et mål som virket ganske ambisiøst på den tiden. Nærmere to tiår senere har vi kontorer i 10 land og over 140 ansatte i Europa som håndterer mer enn 2,4 millioner tonn avfallsressurser årlig. Dette er langt forbi hva jeg trodde var mulig i starten, sier jubilanten Kjetil Vikingstad.

Forbud mot deponi skaper vekstgrunnlag

Deponiforbudet i Norge i 2007 var et vendepunkt som åpnet markedet for resirkulering og energigjenvinning, og Geminor spilte en avgjørende rolle i å navigere i dette nye landskapet. Selskapet ekspanderte til Finland og etablerte deretter et kontor i Storbritannia for å legge til rette for eksport av avfallsressurser fra det engelske markedet til mottakere i Skandinavia. Etter hvert etablerte selskapet kontorer og HUB-er for avfallsbehandling både i Sverige, Danmark, Tyskland, Polen, Italia og Frankrike, og Geminor gikk nylig inn på det spanske markedet.

Adm. dir. Kjetil Vikingstad som startet Geminor, avbildet i 2004. Foto: Geminor
Adm. dir. Kjetil Vikingstad som startet Geminor, avbildet i 2004. Foto: Geminor

Vikingstad mener Geminors vekst i størst grad skyldes dyktige medarbeidere, hardt arbeid og et ønske om å løse bransjeutfordringer.

– Dette selskapet er grunnlagt på et ønske om å skape gode løsninger og takle bransjens mange utfordringer. De siste 20 årene har vært en reise fylt med hardt arbeid, og vi har vært opptatt av å lære av feilene vi har gjort underveis, sier Vikingstad.

– Grunnen til at selskapet har gjort seg bemerket i den europeiske avfallshåndteringsbransjen, mener jeg er fordi vi har vært tro mot verdiene våre. Det høres kanskje ut som en klisjé, men det er svært viktig å ha integritet og holde det man lover. Det har noen ganger bydd på utfordringer i et ustabilt og uforutsigbart marked, sier Vikingstad.

Må tilpasse seg markedet

Geminor legger stor vekt på å tilpasse seg de ulike bransjekulturene i Europa, samtidig som selskapet opprettholder felles kjerneverdier.

– Vår desentraliserte struktur er en styrke fordi vi er helt avhengig av inngående kunnskap om de nasjonale markedene. Denne forretningsmodellen skaper imidlertid noen utfordringer når det gjelder å opprettholde godt samarbeid på tvers av landegrensene, og å bygge en sterk bedriftskultur. Modellen vår har uansett resultert i en rekke langsiktige partnerskap, noe jeg tar som en bekreftelse på at markedet har tillit til oss, forklarer Vikingstad.

Fra 20 års feiringen. Foto: Geminor

Fremover har Geminor som mål å digitalisere virksomheten ytterligere, videreutvikle ESG-initiativene sine, og ekspandere videre i Sør- og Øst-Europa. Selskapet fokuserer også på å øke materialgjenvinningen og bidra til å videreutvikle markedet for plastgjenvinning.

– Det blir stadig viktigere å bidra til det grønne skiftet, og vi ønsker å være en innovativ og dynamisk kraft i bransjen. Dette er ikke bare avgjørende for videre vekst, men er også viktig for å overleve som et selskap innen material- og energigjenvinning i Europa. Det som ville vært nyttig for bransjen er en felles lovgivning for avfallshåndtering i EU og et permanent forbud mot deponering av avfall. Geminor vil uansett fortsette å tilpasse seg for å møte de fremtidige behovene i den Europeiske gjenvinningsbransjen, avslutter administrerende direktør i Geminor, Kjetil Vikingstad.