Coop Norge har vedtatt å redusere klimautslippene fra virksomheten med minst 40 % innen 2025, sammenlignet med 2017, melder Coop i en pressemelding. 

- Planen er å etablere det første energipositive logistikksenteret i Norge, noe som vil være et viktig bidrag til å nå våre klimamål, sier bærekraftansvarlig i Coop Norge, Per Løberg Eriksen.

Innovative og fremtidsrettede tiltak gir energipositivt bygg

Tidligere ville man utvidet kapasiteten på det eksisterende elektriske anlegget i forbindelse med en utbygging. I stedet etablerer Coop en batteriløsning som skal forsyne anlegget med strøm, i tillegg til å investere i solceller og utnyttelse av overskuddsvarmen fra anlegget.

- Solceller, smart styring av energiforbruket via batteriene og styring av fleksible laster i bygget er spennende i seg selv, men sammen med Statkraft Varme har vi planlagt å levere 20-25 GWh spillvarme årlig fra CLog ut på fjernvarmenettet i området, noe som tilsvarer varmebehovet til 2 500 eneboliger, sier Geir Inge Stokke, konsernsjef i Coop Norge.

- Dagens avtalesignering er en viktig del av løsningen for et energipositivt anlegg. Samarbeidet med Statkraft Varme sikrer best mulig utnyttelse av spillvarmen som tidligere ikke har kunnet blitt brukt. Vi er derfor veldig tilfredse med denne avtalen og ser fram til å levere varme til næringskunder i Gardermoen-området, legger han til.

Milepæl for Statkraft og fjernvarmebransjen

Avtalen er av stor betydning for Statkraft. Med etablering av CLog Varmesentral i samarbeid med Coop, er Statkraft godt posisjonert for å levere fjernvarme til alle utbyggingsprosjektene i næringsparken. Gardermoen Næringspark står foran en storstilt utbygging. Med sin beliggenhet ved Norges største trafikknutepunkt, Oslo Lufthavn Gardermoen, tar næringsparken mål av seg til å bli den største, viktigste og mest innovative næringsparken i Norge.

- Utbyggerne og nye kunder er veldig positive til denne avtalen, da hele området blir bærekraftig på en unik måte, der fjernvarmenettet distribuerer all spillvarme fra Coops logistikksenter til nye kunder. Dette er områdeutvikling på sitt beste, sier Svein Ove Slinde, administrerende direktør i Statkraft Varme.

Løsningen vil spille en viktig rolle i det grønne skiftet. Økt elektrifisering krever økt kapasitet på strømnettet, og ved å øke bruken av fjernvarme avlastes strømnettet på en effektiv måte.

- Dagens avtale med Coop blir er en av de mest bærekraftige og miljøvennlige som Statkraft Varme har signert, og et viktig bidrag til vårt langsiktige mål om å heve fornybarandelen i vår fjernvarmeproduksjon, sier Slinde. Avtalen innebærer at Statkraft skal utvikle og levere en bærekraftig, fremtidsrettet og fleksibel energiløsning for området. Dette skjer blant annet ved å utvikle et lavtemperatur fjernvarmenett som gir mulighet for bruk av spillvarme.

Viktig teknologiutvikling

- Dette prosjektet er det første i sitt slag og tar for seg teknologiutvikling som gir en vesentlig reduksjon av effektuttak og energiforbruk, og økt produksjon av fornybar energi. Prosjektet er et viktig bidrag for et effektivt energisystem som er avgjørende for lavutslippssamfunnet. Teknologiene som blir demonstrert i fullskala i CLog har potensial for både dagligvarebransjen og logistikkbransjen i Norge, sier markedssjef Anna Barnwell i Enova.

- Støtten fra Enova har vært avgjørende for å realisere dette prosjektet. Vi er veldig tilfredse med samarbeidet og ser muligheter for ytterligere tiltak sammen med Enova, sier konsernsjef Geir Inge Stokke.