– Vi har ventet i spenning på at Google skulle ta beslutningen om å starte bygging av sitt første datasenter her i Skien. Som kommune er vi stolte over å ha blitt valgt av Google som vertskap for deres store satsing i Norge. Vi er også svært takknemlige for all innsatsen som er lagt ned i det langsiktige samarbeidet mellom lokale, regionale og nasjonale partnere og støttespillere - det har vært avgjørende for at vi kan feire i dag. Vi ser frem til å jobbe videre sammen for å realisere Gromstul som et nytt, regionalt industriområde for datasentervirksomhet, som er en forutsetning for vårt digitale samfunn. Etableringen vil være et viktig bidrag til vår region i form av styrket digital infrastruktur, nye arbeidsplasser og ny kompetanse - og ikke minst økt internasjonal synlighet, sier Marius Roheim Aarvold, Ordfører i Skien kommune, ifølge en pressemelding fra Google.

Anlegget være operativt i 2026, og det er anslått at det vil driftes på over 99 prosent karbonfri energi som følge av energisammensetningen i det norske strømnettet.

– Et datasenter er der internettet bor. I takt med at flere mennesker tar i bruk flere digitale verktøy, øker også behovet for en sikker og bærekraftig infrastruktur for å levere tjenestene vi trenger, slik som tilgang til e-posten din, eller søk etter informasjon. Starten på byggingen av et nytt anlegg i Skien i dag er et stolt øyeblikk for oss. Norge har vært et hjem for Google i mange år, og vi ser frem til mange flere, sier Tine Austvoll Jensen, norgessjef i Google.

Betydelig økonomisk verdiskapning

I kunngjøringen bekrefter Google at de investerer 600 millioner euro i byggingen av sitt datasenter og tilhørende digital infrastruktur i Skien. En økonomisk ringvirkningsrapport utført av Deloitte på oppdrag fra Google anslår at Googles datasenterinvestering i Norge vil generere en verdiskapning på 6.7 milliarder kroner mellom 2024 og 2025. Dette inkluderer 2.2 milliarder kroner per år i direkte økonomisk effekt, 2.7 milliarder kroner i indirekte økonomisk effekt og 1.8 milliarder kroner i indusert økonomisk effekt, målt i bruttonasjonalprodukt.