Dette melder Ørsted.

Avedøreværket i Hvidovre er i ferd med å etablere et CO2-fangstanlegg, som årlig skal fange 150 000 tonn CO2 fra kraftvarmeverkets halmfyrte anlegg. Anlegget bruker halm fra lokale marker på Sjælland for å produsere elektrisitet og varme til hovedstadsområdet. Den biogene CO2-en fra skorsteinen skal fra 2026 fanges og lagres.

I forbindelse med den kommende driften av CO2-fangstanlegget vil det oppstå store mengder overskuddsvarme, som kan utnyttes til å gi billig, grønn fjernvarme i hovedstadsområdet.

- Vi må hele tiden se på hvilke muligheter vi har for å levere grønn og konkurransedyktig fjernvarme, og jeg er glad for at vi har blitt enige med våre varmekunder om å utnytte overskuddsvarmen fra vår kommende CO2-fangst. Ved å integrere CO2-fangsten med varmeproduksjonen på verkene kan vi utnytte energien i brenselet enda bedre og levere billig, grønn fjernvarme til hovedstaden, samtidig som vi minimerer energiforbruket til CO2-fangst, sier Ole Thomsen, Senior Vice President og leder for Ørsteds kraftverksvirksomhet.

Energien som skal brukes til å fange CO2, kommer fra kraftverkets eget halmfyrte anlegg og vil derfor være fornybar energi. Ved å koble på en varmepumpe på anlegget, kan overskuddsvarmen fra CO-fangstprosessen og fra røykgasskondenseringen oppgraderes til fjernvarme. Dermed utnytter anlegget den samme energien to ganger. Dette resulterer i grønnere fjernvarme til hovedstadsområdet og betydelig lavere energiforbruk for CO2-fangstprosessen.

- Avtalen er et viktig og konkret skritt i VEKS' overgang til fremtidens grønne teknologier. Den er et godt eksempel på at fjernvarme er en viktig del av sektorkoblingen, samtidig som den er grønn, sikker og til en fornuftig pris. Vi ser frem til forhandlingene om en langsiktig avtale for overskuddsvarmen fra anlegget, understreker Steen Christiansen, formann for VEKS.

- Det er positivt at overskuddsvarme fra CO2-fangst nå blir en del av den totale varmeforsyningen til fjernvarmekundene i hovedstadsområdet. Fremtidens fjernvarmeforsyning må bestå av mange forskjellige varmekilder som sammen kan bidra til at vi fortsatt kan tilby fjernvarme til en attraktiv pris, sier Line Barfod, leder i CTR.

CO2-fangstanlegget på Avedøreværkets halmkjel vil produsere omtrent 34 MW overskuddsvarme fra CO2-fangstprosessen og omtrent 19 MW fra røykgasskondenseringsprosessen. Den samlede overskuddsvarmen på 53 MW tilsvarer det årlige fjernvarmeforbruket for rundt 16 000 husstander.

Avtalen mellom VEKS, CTR og Ørsted gjelder for perioden 2024-2027 og skal deretter forhandles på nytt med sikte på en langsiktig avtale for overskuddsvarmen fra CO2-fangstanlegget.

Ørsted er også i gang med å etablere et CO2-fangstanlegg på Asnæsværket i Kalundborg og jobber med å finne en lignende løsning sammen med lokale varme- og dampkunder, slik at overskuddsvarmen også kan utnyttes i Kalundborg.